NRK Meny
Normal

Får støtte til stedsanalyse

Husbanken har bevilget en million kroner til stedsanalyse på Borhaug i Farsund.

Pengene skal brukes til å opprettholde den særegne identiteten til Vestbygda, blant annet ved å kvalitetssikre nye bygg, skriver Farsunds Avis.

- Dette er helt fantastisk. Men nå står det på politikerne. Det er forøvrig bare tre steder i Norge som fikk de samme midlene som Borhaug er tilbudt, sier en fornøyd Solveig Egeland i fylkeskommunen til avisa.

Stadig flere ønsker å bosette seg i Vestbygda, og det er et økt press på utbygging. Hovedmålsettingen nå bør være å legge til rette for en utvikling som kan tilføre noe nytt, samtidig som særpreget i Vestbygda tas vare på. - En utvikling som forsterker identiteten framfor å viske den ut, sier Egeland.

Husbanken setter som vilkår for bevilgningen at kommunen og fylkeskommunen også bidrar med midler.