Får pensjonen rasert av nedleggelse

Eldre ansatte ved Global Casting i Kristiansand mister pensjonsrettigheter de har opparbeidet gjennom flere tiår når bedriften stenges.

Global Casting

Global Casting stenger fabrikklokalet på Dalane i Kristiansand i mai neste år.

Foto: Svein Johnsen / NRK

– Det er noe av det verste ved nedleggelsen, sier fagforeningsleder Tor Ivar Ruud til NRK.

Ruud forteller at nedleggelsen ved Global Casting, tidligere Kristiansand jernstøper, blir spesielt vanskelig for eldre arbeidstakere. Årsaken er at de kan miste rettighetene til tidligpensjonen AFP som følge av dagens pensjonsregler.

Tor Ivar Ruud

Fagforeningsleder Tor Ivar Ruud er fortvilet over situasjonen.

– Vi har en ansatte på fabrikken som nå er 60 år gammel. Han har vært i arbeidslivet siden han var 16 år gammel. Hvis han ikke får ny jobb ved en AFP-bedrift innen 26 uker, så mister han rettigheten. Han må da jobbe ni år før han kan få ny AFP. I realiteten betyr det at han må jobbe til han er 70 år, sier Ruud.

Eldre og ufaglærte sliter

Flere ansatte som nå mister jobben, har vært i arbeidslivet i en årrekke. I løpet av karrieren ved jernstøperiet har de opparbeidet seg pensjonsrettigheter. Disse forsvinner nå i mørket når Global Casting slår av lyset i fabrikklokalet på Dalane i Kristiansand i mai neste år.

Fagforeningslederen sier det er ufaglærte og eldre ansatte som trolig vil få størst problemer med å finne ny jobb når jernstøperiet legges ned. For de eldste ville tidligpensjon eller AFP vært et godt alternativ etter et langt arbeidsliv.

Ruud sier han er overrasket over reglene, nettopp fordi AFP-ordningen ble opprettet for slike arbeidsgrupper.

– Jeg har forsøkt å ringe dem som har kunnskap om dette, men regelverket er helt firkantet. Det er ingenting å komme etter. Det synes jeg er synd da det var nettopp for slike arbeidere at AFP-ordningen kom.

Og han er selv i aldersgruppen som blir rammet av pensjonsreglene.

– Kan miste alt

– Jeg har selv vært i arbeidslivet i 40 år, og kan nå risikere og miste alt det jeg har opparbeidet meg innen 26 uker. Det synes jeg er ille. Her mener jeg politikere og fagorganisasjoner bør gripe inn og se om det er noe de kan endre ved regelverket, mener Ruud.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kari Henriksen var tidligere medlem i arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier det er beklagelig at eldre kan miste pensjonsrettigheter sammen med jobben.

– Dette er et resultat av slike pensjonssystemet er. Men det er svært beklagelig at eldre arbeidstakere havner i en slik situasjon. Da Arbeiderpartiet var i regjering ga vi tydelig signal til NAV om at man skal arbeide like hardt for at eldre arbeidstakere skal komme ut i arbeid igjen, sier Henriksen.

Hun håper dette blir et viktig tema under forhandlinger om nye pensjonsavtaler.

– Det er naturlig at Landsorganisasjonen (LO) og politisk ledelse i departementet tar den utfordringen med seg når de skal forhandle pensjonsavtalene, sier Henriksen.