Får opphold i Norge etter to avslag

Tirsdag fikk syriske Turki Ahmad Alturki (26) beskjed om at han har fått innvilget sin søknad om asyl i Norge, og det på tross to tidligere avslag.

Turki Ahmad Alturki

Syriske Turki Ahmad Alturki fryktet for framtiden etter at han fikk to avslag på søknaden om asyl i Norge. Nå er han optimistisk.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Jeg er selvfølgelig veldig glad. Nå er jeg optimistisk med tanke på fremtiden. Jeg har endelig fått et håp, sier Turki Ahmad Alturki.

Tirsdag dro 26-åringen til politistasjonen i Kristiansand for å høre om det var noe nytt i forbindelse med asylsøknaden hans. Da fikk han vite at han omsider har fått positivt svar, og at han får bli i Norge.

Turki har også fått beskjed om at han har fått plass på det nye integreringsmottaket i Kristiansand, som er ett av regjeringens satsingsområder for å integrere flyktninger raskt.

Fikk to avslag

Før dette hadde han fått to avslag på asylsøknaden. Det siste fikk han i midten av november i fjor.

Turki Ahmad Alturki

Turki Ahmad Alturki (26) fryktet en tilværelse uten rett til å gå på skole eller jobbe. Nå får han lov til begge deler.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Avslagene var begrunnet med at Utlendingsdirektoratet (UDI) nektet å «realitetsbehandle» asylsøknaden hans.

Grunnen til det var den såkalte «Storskoginstruksen», som kom på plass etter at flyktningstrømmen for fullt slo inn over Norge høsten 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet ga UDI klar beskjed om at de skulle nekte å behandle søknadene til asylsøkere som kom fra Russland til Norge, såfremt det ikke var fare for at de kunne bli forfulgt i Russland.

Ble kastet ut av Russland

Turki studerte i Russland da borgerkrigen brøt ut i hjemlandet.

Da han studerte der på femte året, fikk han plutselig beskjed om at han ikke fikk være i landet lenger og at han måtte forlate Russland innen fem dager.

Dette skjedde mens syrere i hopetall flyktet fra hjemlandet. Turki kunne ikke reise hjem, og dro til Norge. Han kom til grensestasjonen Storskog i Finnmark den 9. oktober 2015.

Norske myndigheter ville at Turki og andre asylsøkere som kom fra Russland, skulle sendes tilbake dit. Det viste seg imidlertid å bli svært vanskelig å gjennomføre på grunn av Russlands manglende vilje til å ta asylsøkere tilbake.

I slutten av november i år snudde den norske regjeringen i saken og bestemte at alle asylsøkere som kom over grensen fra Russland til Norge, skulle få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Turki

Vennene som allerede har fått opphold i Norge, er glade på Turkis vegne. – Nå kan han glemme den tunge tiden i Norge og se framover sier Ahmad Mohamad Atrach (t.v.) som også er fra Syria.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vil gjøre det beste ut av situasjonen

Det ble avgjørende for Turki, som i månedsvis har levd i frykt for å havne i en mellomsituasjon i Norge, uten rett til hverken å studere eller jobbe. Det får han nå.

– Mitt første mål er å fullføre utdannelsen min som sivilingeniør. Jeg håper på en praksisplass i byggebransjen, sier han.

Turkis familie som fortsatt befinner seg i Aleppo i Syria, ble veldig lettet da de fikk vite at sønnen og broren får bli i Norge.

I TV-saken nedenfor kan du se hvordan Turki reagerte da han fikk det andre avslaget på asylsøknaden.

Røde Kors i Vest-Agder mener at syriske flyktninger er ureturnerbare. Likevel er det flere som får avslag på asylsøknaden sin. Det mener Røde Kors er en stor psykisk påkjenning for de det gjelder. Turki er fra Syria - bor i Kristiansand - men får ikke opphold.