NRK Meny
Normal

Får nei til fotoboks-penger til dødsveien

Vest-Agder fylkeskommune ber staten om å få inntektene fra fotobokser til å sikre Langenesveien i Søgne – en vei som regnes som en av landets farligste. Men staten vil selv ha pengene.

Fotoboks Søgne 2

En av to fotoboksen på Langenesveien mellom Kristiansand og Søgne. Pengene som staten får på grunn av disse kan ikke øremerkes til å sikre veien.

Foto: Tom Nicolai Kolstad

– Vi vil ha pengene til å sikre veien, sier Gisle Saudland (Frp).

Han er leder for samferdselsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune som ønsket at inntektene fra fotoboksene skulle øremerkes sikkerhetstiltak på denne veien.

– Vi var i utgangspunktet imot fotoboksene. Men inntektene burde i alle fall gå tilbake til trafikksikkerhet nettopp der hvor folk kjører for fort, sier Saudland.

Gisle Saudland

Gisle Saudland (Frp) ønsker at pengene fra fotoboksene kunne bli brukt på å sikre Langenesveien.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Kan ikke øremerkes

Men svaret fra Finansdepartementet er nei: «Inntektene fra automatisk trafikkontroll øremerkes ikke spesielle utgiftsformål (...), men fylkeskommunen står fritt til å prioritere særskilte trafikksikkerhetstiltak innenfor egne budsjettrammer».

– På bakgrunn av dette kan ikke finansdepartementet ta stilling til en slik søknad om øremerkede midler til Langenesveien, sier statssekretær Petter Klinge Tvedt (Frp) i Finansdepartementet.

– I all hovedsak er inntekter som inngår i statens ordinære inntekter fra skatter og avgifter ikke øremerket spesielle utgiftsformål, legger han til.

I et svar datert tredje november skriver avdelingsleder Rita Rix fra departementet:

«Fylkesveier er et fylkeskommunalt ansvar, og staten setter fylkeskommunene i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom rammetilskuddet til kommunesektoren».

I sommer ble det satt opp to fotobokser ved den ulykkesbelastede Langenesveien mellom Kristiansand og Søgne. Men et forslag om at inntektene fra fotoboksene skulle gå til sikkerhetstiltak på veien, får nå nei fra finansdepartementet.

NETT-TV: Fotoboksinntektene går ikke til sikkerhetstiltak.

Redusert fart

Statens vegvesen har gjort en trafikksikkerhetsgjennomgang av fylkesveg 456 fra Langenes til Paradisbukta i Søgne.

De har kommet til at det er en vei med stor trafikk. Strekningen har vært svært

Fotoboks Søgne

De to fotoboksene på Langenesveien registrert 209 fartsovertredelser siden boksene kom opp i sommer.

Foto: Tom Nicolai Kolstad

ulykkesbelastet i mange år, med flere dødsfall som følge av bilulykker. Naboer har vært svært bekymret over høy fart og uvettig kjøring.

Farten er nå redusert på strekningen, og Statens vegvesen har anbefalt at det etableres fartsdumper på deler av strekningen.

– 132 kjøretøy er tatt i fotoboksen på Langenesveien siden fotoboksene kom opp i sommer, sier Stein-Otto Andersen i Statens vegvesen.

Dermed har de to fotoboksene på Langenesveien registrert 209 fartsovertredelser siden boksene kom opp i sommer. Det har gitt statskassa en inntekt på i overkant av 200.000 kroner. Ikke mye i den store sammenheng.

Håpet på ja

Gisle Saudland fra Frp hadde håpet på et ja.

– Jeg har forstått det slik at det er ingen steder i landet der inntektene har gått tilbake til den konkrete strekningen. Men nå får saken opp igjen i neste hovedutvalgsmøte, så får vi se om vi tar saken videre, eller om i tar svaret til etterretning, sier han.

– Når politikerne mener det er viktig med sikkerhetstiltak på Langenesveien, hvorfor finner dere ikke penger et annet sted?

– Fylkeskommunen bidrar med penger til gang- og sykkelvei. Men hadde vi fått pengene fra boksene ville vi kunne gjort enda flere utbedringer, sier Saudland.