NRK Meny
Normal

Kommuner bekymret – for få barnevernsbarn får akutthjelp

Flere sørlandskommuner mener de har ikke har fått nok hjelp med akutt plassering av barn i beredskapshjem eller på institusjoner.

Anne Sofie Syvertsen

Fylkeslege i Aust-Agder Anne-Sofie Syvertsen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Fylkesmannen i Aust-Agder har hatt tilsyn hos BUF-etat. I rapporten får BUF-etat kritikk.

– Kommunene mente de ikke fikk oppfylt bistandsplikten i 55 saker for til sammen 57 barn, sier fylkeslege i Aust-Agder Anne-Sofie Syvertsen.

Økning i antall akuttsaker

Syvertsen sier det er en bekymring i kommunene for at barn ikke får plass i beredskapshjem, at hjemmene er for langt unna deres miljø eller at det er uegnet på andre måter.

Barnevernet

Regiondirektør i BUF-etat Ellen Nadim ser alvorlig på utfordringene knyttet til beredskapshjem.

Regiondirektør i BUF-etat Ellen Nadim sier de tar saken på alvor og at utfordringene jobbes med.

– Vi tar fylkesmannens rapport alvorlig og går nå gjennom alle våre rutiner med tanke på sikre enda bedre individuelle vurderinger i akuttsaker, sier Nadim.

For lenge i beredskapshjem

Nadim understreker at de også vil undersøke om det er nok beredskapshjem til å ta imot barn akutt.

– Vi har økt kapasiteten de siste tre årene, men vi har en utfordring knyttet til lange oppholdstider, sier Nadim.

Regiondirektøren forklarer at det har vært en økning i antall akuttsaker.

– Når barn er i hjemmene over lang tid, betyr det at vi ikke får frigitt akuttplassene for andre barn, avslutter Nadim.