NRK Meny
Normal

Sjokkert over avslaget

Politikere reagerer med vantro på at departementet låser døra for fengsel på Evjemoen.

Fengsel
Foto: Berit Roald / Scanpix

Det blir ikke etablert fengsel på Evjemoen. Justisdepartementet har bestemt at pengene skal brukes et annet sted i Norge.

NETT-RADIO: FENGSEL PÅ EVJEMOEN RYKER

Nyheten slo ned som en bombe på Agderrådets årsmøte i Kristiansand i dag. Her er toppene i politikk og næringsliv på Agder samlet, og det er Agderrådet som har stått bak fengselsplanene.

Flytter soningsplasser

Laila Øygarden og Bjørn Ropstad

Fylkesordfører Laila Øygarden i Aust-Agder og ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, er skuffet over departementet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Jeg ble informert for to dager siden om at departementet har omdisponert pengene. De har ikke tro på at et fengsel på Evje kan komme opp og stå så fort som de hadde forventet. Derfor vil de ikke satse på Evje lenger, sier ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad.

- Dette finner vi oss ikke i

Svein Harberg (H), og opposisjonsleder i Aust-Agder fylkesting, sier det som er skjer er totalt uakseptabelt.

- Jeg reagerer med vantro. Her har det vært en prosses i gang - ingen kunne forvente at det skulle skje raskere, sier Harberg.

Han mener politikerne nå må samle seg mot departementets avgjørelse. - Vi må ta kontakt og si at dette finner vi oss ikke i . Det må være respekt for jobben som er gjort her. Det er gjort et politisk vedtak - og vi forventer at pengene følger, sier Harberg.

- Veldig beklagelig

- Dette er veldig beklagelig, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden. - Jeg forstår det slik at årsaken er at næringsselskapet sa nei til de første planene og at man byttet bygninger. Justisdepartementet hadde forventet en raskere prosess. Jeg vil prøve å endre den beslutningen som er tatt, sier hun, og er fortvilet over utviklingen i saken.

Angrep på lokalt selvstyre

Også Kommunenes Sentralforbund, KS, reagerer med forbauselse over avgjørelsen.

"KS styret i Agder ser på dette som et angrep på det lokale selvstyret. Vi regner med at dette er et arbeidsuhell og at saken tas opp til ny vurdering"

Det skriver styreleder Torhild Brandsdal i en pressemelding.

Ordfører Ropstad mener det ikke er grunn til å kritisere kommunen.

- Vi framskyndet saken en måned, det er helt feil å kritisere oss, sier Ropstad.