Får ikke erstatning

Agderbønder får ikke erstatning etter blåtunge-angrep.

Blåtunge
Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

Bønder i Agder får ikke erstatning for de økonomiske tap de blir påført i forbindelse med mattilsynets restriksjoner for å hindre blåtungesmitte.

Bøndene mener at restriksjonene gir store konsekvenser for arbeidssituasjonen, men
i et brev fra landbruksdepartementet til Norsk Bondelag heter det at det ikke er åpning i regelverket til å erstatte indirekte tap.

Etter at det ble påvist smitte av dyresykdommen blåtunge i februar i år ble det lagt sterke restriksjoner på dyreholdet, og det er disse restriksjonene bøndene mener de bør få erstatning for.