Hopp til innhold

Får ikke bytte fylke

Regjeringspartiene sier nei til at fire grensekommuner i Aust-Agder får bytte fylke og gå over til Vest-Agder. Det ble klart i ettermiddag.

Fylkesbytte

Disse fire kommunene blir fortsatt en del av Aust-Agder. Fylkesgrensen mellom de to Agder-fylkene blir dermed uforandret.

Foto: Grafikk/Kari Løberg Skår / NRK

I hele dag har saken vært diskutert i gruppemøter og mellom partiene på Stortinget.

Drøftingene har endt med et felles nei fra regjeringspartiene, som har flertallet i denne saken.

Dermed består Aust-Agder fylke med sine 15 kommuner, og Vest-Agder får ingen nye kommuner.

De fire grensekommunene i Aust-Agder, som har søkt om fylkesovergang, mener alle at de har stor tilknytning til Vest-Agders fylkeshovedstad Kristiansand.

De mener det er både tidkrevende og vanskelig å skulle forholde seg til to ulike fylkesmenn og to ulike fylkeskommuner.

Men nå må kommunene fortsette med dette, og fylkesgrensen mellom de to Agder-fylkene forblir uforandret.

Se de første kommentarene fra sentrale politikere her!

Ordfører i Lillesand Arne Thomassen (H), fylkesleder i Aust-Agder Senterparti, Oddbjørn Kylland og fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv S. Lund (H) kommenterer avslaget om fylkesbytte for fire kommuner i Aust-Agder.

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), fylkesleder i Aust-Agder Sp, Oddbjørn Kylland og fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv S. Lund (H) blir intervjuet av politisk reporter Svein Sundsdal.

Fornøyd

Kjell Trygve Grunnsvoll

Ordfører i Gjerstad, Kjell Trygve Grunnsvoll, er glad for at ingen kommuner får forlate Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Gjerstad, Kjell Trygve Grunnsvoll (Sp), har kjempet hardt for å hindre overflytting av grensekommunene og han har truet med å boikotte valgkampen til Senterpartiet og overflytting av kommunen til Telemark, dersom grensekommunene i vest får lov til å bytte fylke.

Nå puster han lettet ut.

– Dette var det eneste fornuftige de (rødgrønne partiene, red.anm.) kunne gjøre. Jeg merker meg at begrunnelsen vi har brukt i vår kamp også er benyttet i begrunnelsen til regjeringspartiene. De har hørt på oss, sier Grunnsvoll.

Skuffet

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), har kjempet innbitt for en overgang til Vest-Agder og et enda tettere samarbeid med Kristiansand som fylkeshovedstad i Vest-Agder.

Lillesand føler en større nærhet til Vest-Agder, men må nå innse at han må samarbeide på tvers av fylkesgrensen.

Thomassen sier til NRK at han tar avgjørelsen fra regjeringspartiene til etterretning.

– Nå bretter vi opp ermene og går videre, men det er valg neste år og med en borgerlig seier er det ingen som vet hva som vil kunne skje i denne saken, sier han med et lurt smil.

Se videointervju her!

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), er skuffet over at Lillesand og de tre andre grensekommunene i Aust-Agder ikke får bli en del av Vest-Agder.

Den formelle avgjørelsen

I en pressemelding klokken 17.15 kom den offisielle bekreftelsen fra de tre regjeringspartiene.

«Dagens fylkesgrense mellom Aust- og Vest-Agder består.

De rødgrønne stortingsgruppene tilråder regjeringen å si nei til ønsket fra fire kommuner i Aust- Agder om å flytte over til Vest-Agder. Fire kommuner i Aust-Agder har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om overflytting til Vest-Agder. De kommunene det gjelder, er Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand.

– Partigruppene mener dette er en sak hvor det har kommet fram gode og tydelige argumenter fra alle involverte parter. Vår konklusjon er basert på en grundig vurdering av alle disse argumentene, sier Eirik Sivertsen, Aksel Hagen og Heidi Greni, som er kommunalpolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

I 2011 ble det avholdt en folkeavstemning om sammenslåing av Agder-fylkene, og resultatet viste et klart nei-flertall i Aust-Agder.

– Til tross for mange gode argumenter for å tillate en grensejustering, har hensynet til å opprettholde Aust-Agder som et bærekraftig fylke over tid, vært utslagsgivende for partienes tilråding, sier de kommunalpolitiske talspersonene i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.»

Glad

Freddy de Ruiter

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) er glad for at Aust-Agder består med de 15 kommunene man er i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingsrepresentant for Aust-Agder Arbeiderparti, Freddy de Ruiter, sier til NRK at han er glad for at Aust-Agder holdes samlet.

Han har forståelse for at noen selvfølgelig blir skuffet etter at det nå er klart at utbryterkommunene ikke får bytte fylke.

De Ruiter har hele tiden arbeidet for at Aust-Agder skal bestå med sine 15 kommuner og at utbryterkommunene ikke bør få lov å bytte fylke.

Tilfreds med prosessen

Stortingsrepresentant for Vest-Agder Arbeiderparti, Kari Henriksen, sier i en e-post til NRK at hun er skuffet, men tilfreds med prosessen.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er skuffet over resultatet, men fornøyd med prosessen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

« Er skuffa over resultatet, men er tilfreds med den prosessen storfraksjonen har hatt i denne saken. De har veid og avveid de forskjellige posisjonene i saken, i alle tre partier, og trukket en konklusjon når det gjelder ulempevurdering. Det er fair, og resultat av en demokratisk prosess.

Jeg er også tilfreds med at Ap-gruppa gav tilslutning til mitt forslag om at partiet sentralt tar initiativ til en prosess for å finne gode løsninger på de utfordringer vi står overfor framover. Dette nei'et løser ikke utfordringene de tre kommunene har, med det som "lugger". Derfor er jeg glad for at det blir videre prosesser internt i partiet.», skriver Kari Henriksen i e-posten.

Mykjåland skuffet

Gro Anita Mykjåland

Ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland (Sp), er skuffet over avslaget om fylkesbytte.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Iveland er en av kommunene som gjerne hadde ønsket en overgang til Vest-Agder.

Ordfører i Iveland kommune, Gro Anita Mykjåland (Sp), gir også uttrykk for skuffelse, selv om det er hennes eget parti som har satt ned foten og bestemt at det ikke blir noe av overgangen til Vest-Agder.

– Vi er skuffet. Samtidig må det sies at det har vært en ryddig prosess, de har hørt våre meninger, men det er jo ingen enkel sak. Nå må vi bare jobbe enda tettere opp mot Aust-Agder fylkeskommune for å bedre forholdene for innbyggerne våre, sier Mykjåland.