NRK Meny
Normal

Får ikke bygge på hytta

Fredning av kulturmiljø gjør at en hytteeier i Ny-Hellesund likevel ikke får bygge på hytta si.

Ny-Hellesund

Kulturmiljøfredning fører til nye konsekvenser for hytteeiere og fastboende i Ny-Hellesund og andre steder som har fått fredet kulturmiljøet.

Foto: Øivind Eskedal

En hytteeier i Ny-Hellesund får likevel ikke bygge på hytta si, selv om Vest-Agder fylkeskommune først sa ja til påbygginga.

Riksantikvaren har opphevet vedtaket fordi Ny -Hellesund i fjor ble midlertidig fredet som kulturmiljø.

Det er helt greit at riksantikvaren har opphevert vedtaket, mener fylkeskonservator Frans Arne Stylegar.

Frans Arne Stylegar

Fylkeskonservator Frans Arne Stylegar.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Vi tar det til etterretning og justerer praksisen vår videre deretter, sier Stylegar.

Ulike vurderinger

I fjor vår ga Vest-Agder fylkeskommune dispensasjon fra byggeforbudet i Ny-Hellesund. Saken gjaldt et tilbygg på 10-12 kvadratmeter på en fritidsbolig som er synlig fra sjøen. Men riksantikvaren har nå, mer enn et halvt år etter, sagt nei.

Kulturmiljøfredning er noe nytt i Norge, og det finnes få erfaringer på området. Veien blir litt til mens man går, sier Stylegar.

– Det betyr at det vil være litt forskjellige vurdering av hva som kan og bør tillates nå i en overgangsperiode, fram til vi finner en felles forståelse av hvor lista skal ligge.