Får ikke bestemme – må betale

Når én av foreldrene har omsorgsretten, kan konfirmasjonsutgifter gi utfordringer for den andre av foreldrene. Særlig om de er i ulik økonomisk situasjon.

Konfirmasjon (Illustrasjonsfoto)

En konfirmasjon med konfirmasjonsundervisning, bibel, mat, gaver, bunad og dress kan ofte skape bekymring for foreldre med dårlig økonomi.

Foto: Berit Keilen/Scanpix

– Den med foreldreomsorgen kan alene legge føringer for slike arrangement og kostnadene som hører med. Da forventes det at den andre skal være med å dekke dette uten at vedkommende får noe å si i saken, forteller fylkesleder for foreningen «To foreldre» i Hordaland, John Michal Sørensen.

Foreningen arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, og at barna har god relasjon til begge foreldrene.

– Barnet har forventninger til konfirmasjonen og da er det sårt å ikke ha muligheten til å bidra, forteller John Michal Sørensen som er fylkesleder i foreningen «To foreldre».

Dyrt overgangsritual

Konfirmasjonen markerer steget fra ungdom til voksen og feires ofte med brask og bram i Norge.

Kostnader knyttet til konfirmasjonen, som materiell og konfirmasjonstur, kan komme på flere tusen krone, og feiringen kan koste titusener.

Foreldre i Flekkefjord fikk i år en faktura på 3000 kroner fra kirken.

– Personlig synes jeg dette er mye. Det vil være krevende for enkelte familier, sa fungerende biskop i Agder Bjarne Sveinall til NRK, da saken ble omtalt tidligere denne uken.

Penger og bankkort

I en undersøkelse fra 2016, svarte to av tre foreldre at de gir mer enn 5000 kroner i konfirmasjonsgave til eget barn. Halvparten av konfirmantene fikk bunad, noe som er en stor utgift i seg selv.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Forsørgelsesplikt

I en undersøkelse utført av SR-Bank blant kunder på Nord-Jæren i 2016, svarte mer enn halvparten at de bruker mellom 5000 og 15.000 kroner på selve konfirmasjonsfeiringen.

Når en forelder har omsorgsretten og en annen samværsrett, står den andre oppført som «enslig uten barn» i norsk folkeregister, men forventes altså likevel å bidra økonomisk for barnet, på grunn av forsørgelsesplikten.

– Det er litt det der å ikke vite om det før du får det i postkassen. Du har ingen mulighet til å vite hvor stor denne regningen blir. Vi har hørt en del historier om dette, sier Sørensen i «To foreldre».

Endring på gang

Men tidene forandrer seg, og med det forandres også måten en skiller seg på.

– Når dette er sagt, er det heldigvis endring på gang. Det er flere som velger delt løsning, og det betyr også at de diskuterer og finner ordninger i fellesskap for barnet sitt, avslutter fylkeslederen.