NRK Meny
Normal

Agderkommuner får grønt lys for skuterløyper

Alle kommuner som har søkt om å delta i prøveordningen med snøskuterløyper får fredag ja fra kommunalministeren. I Agder gjelder det seks kommuner.

Snøskuter

Både grunneiere og rekke friluftslivs- og naturvernorganisasjoner er kritiske til etablering av løyper for fritidskjøring med snøskuter. Men alle kommunene som søkte – fikk ja. (arkivfoto)

Foto: Reidar Gregersen

Sirdal, Hægebostad, Åseral, Valle, Gjerstad og Åmli kommune får lov til å åpne løyper for fritidskjøring med snøskuter.

– Dette er et klarsignal til den enkelte kommune, som nå kan gå i gang med det kommunale planarbeidet. Den enkelte kommune skal dermed kunne ha snøskuterløypene klare til neste sesong, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til ANB.

Mye må på plass før løypene åpnes

For å kunne slippe snøskuterne til i fjellet er det flere ting som må være på plass.

Assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Magnus Thomassen, uttalte i forrige måned at det kan bli en omfattende prosess å få åpnet en snøskuterløype.

– Det ene er at kommunestyret må vedta at de tillater dette. Det neste er at grunneierne som eier arealet traseen skal gå gjennom også må gi sitt samtykke, og det siste er at kommunen må ha godkjent er arealplan som viser hvor traseen skal gå.

– Å få godkjent en arealplan kan være tidkrevende. Flere interesser skal avklares. Blant annet. forhold til friluftsliv, skiaktiviteter, det kan være støyproblematikk og forholdet til sårbare og truede arter, som f.eks. villreinen, sa Thomassen.

Foreløpig en prøveordning


Alle de 87 kommunene som har søkt om å få etablere snøskuterløyper, får nå grønt lys. Prøveordningen varer fram til 2018.

Regjeringen ønsker på sikt å la kommunene selv bestemme om de ønsker snøskuterløyper. Nasjonale regler skal likevel regulere bruken for å ivareta blant annet støy- og naturvernhensyn.