Hopp til innhold

Får flere oppgaver men færre folk

Vest-Agder Krisesenter må kutte med over to årsverk fra nyttår. Senteret er pålagt nye oppgaver uten at det følger mer penger med.

Guri Wold

Guri Wold har kjempet for å kunne gi kvinner og barn et godt tilbud når de søker hjelp på krisesenteret, men nå frykter lederen i Vest-Agder Krisesenter at tilbudet blir svekket.

Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Krisesentrene vil fra årsskiftet ikke lenger få øremerkede penger fra staten. I år har Vest-Agder Krisesenter fått overført 11,5 millioner statlige kroner til driften.

Neste år vil senteret få det samme beløpet, men da fra kommunalt hold.

Det skjer samtidig som senteret er pålagt å utvide tilbudet; menn og kvinner med rusproblemer skal da tilbys hjelp fra senteret.

– Et slag i ansiktet

Leder i Vest-Agder Krisesenter Guri Wold, fortviler over konsekvensene.

– Vi må gå ned på tilbudet. Kvinner og barn får nå et dårligere tilbud.

– Hvordan kjennes det?

– Det er veldig tungt. Det har vært et tungt år å jobbe med dette. Vi har holdt fanen høyt for å kunne gi et optimalt tilbud – slik vi ser det. Det er et slag i ansiktet at det blir sånn, sier Wold.

Mangler 2,2 millioner

Dette blir en utfordring for kommunene, mener varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF). Han deler senterlederens bekymring.

– Vi er også bekymret fra kommunens side for at staten, dvs. regjeringen, nok en gang kommer med en reform der de legger over oppgavene fra statlig til kommunalt nivå, og så ser vi at det ikke bli fullfinansiert.

– I korte trekk så betyr det du får krav til større tjenestetilbud men du får ikke dekket kostnadene – så det blir en merkostnad. For Vest-Agders del så ser det ut til å være 2,2 millioner som er underfinansiert ifra staten i denne reformen, sier Kristiansen.

Flere overnattingsdøgn

Fra flere av landets krisesentre meldes der om økning i tallet på kvinner og barn som oppsøker senteret for å få hjelp i en vanskelig livssituasjon.

Tidligere denne måneden meldte krisesenteret i Arendal om kraftig økning, med 340 flere overnattingsdøgn enn i 2010.

Leder Anne Lise G. Yggeseth er usikker på årsaken til økningen, men tror økt fokus på vold kan være en medvirkende årsak til at flere søker hjelp.