Får flere innvandrere i jobb

Samarbeid mellom skole og næringsliv skal få de aller svakeste innvandrergruppene ut i arbeid. Analfabeter og mennesker uten skole- eller yrkeserfaring tar nå sine første steg ut i arbeidslivet.

Created by InfoDispatcher

Mange innvandrere som kommer til landet som asylsøkere har ekstra utfordringer med å skaffe seg arbeid.

– En del er ikke vant med å lære gjennom bøker. De har muntlige tradisjoner og det gir utfordringer i vårt skolesystem, sier avdelingsleder ved Kongsgård skolesenter, Mette Horn Eliesson.

Samarbeider med næringslivet

Kongsgård skolesenter i Kristiansand har innvandrerelever fra hele verden. Nå samarbeider skolen med næringslivet om et prosjekt som skal få flere ut i arbeid fra innvandrergruppene som stiller svakt på dette området.

Skolens nyeste klasserom er en kopi av et hotellrom, laget for elever som vil jobbe på hotell.

– De har lite språk. Da er det viktig å gjøre og lære samtidig. Her kan de kurses i hvordan det er å være i husøkonomavdelingen i et hotell, og lære ved å gjøre alle disse praktiske oppgavene, sier prosjektleder Lena Flatland ved Kongsgård skolesenter.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hotellrom for opplæring på skolesenter

Prosjektleder Lena Flatland på hotellrommet som er det nyeste læringsrommet ved Kongsgård skolesenter.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Hotellbransjen snakker om et vinn-vinn-forhold og forplikter seg til å ansette 70 prosent av dem de tar imot som praktikanter.

– Resultatet kan bli at istedenfor sosialklienter får vi skattebetalere, sier Joseph Salmonsen, som er utviklingsansvarlig i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Vi utvide med flere bransjer

Nå er håpet at modellen kan utvides til andre bransjer og tas i bruk av flere kommuner.

– Kommunene må ha kjennskap til det lokale arbeidskraftsbehovet. Hva er det som rører seg? Hvilke bransje trenger folk? Deretter må de gå i dialog med disse bransjene for å legge et kvalifiseringsløp i henhold til dette, sier Salmonsen.

Han påpeker at dette er viktig for å ikke kvalifisere folk til bransjer hvor det ikke er behov, og nevner frisørfaget som et eksempel på et felt hvor det utdannes flere enn det er behov for.