NRK Meny
Normal

Får felles barneverntjeneste

Fra årsskiftet går fem kommuner sammen om «Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen».

Barnevern
Foto: Scanpix / SCANPIX

Fra 1. januar 2016 vil Søgne, Sogndalen, Lillesand, Birkenes og Kristiansand få en felles barnevernstjeneste.

Det er vedtatt gjennom de nevnte kommunenes kommune- eller bystyrer. Kommunene velger å gå sammen om barnevernstjenestene for å oppfylle de økte kravene til tjenesten, og for å overføre oppgaver fra statlig til kommunalt barnevern.

Kontorene til Barnevernet i Søgne og Sogndalen og Lillesand og Birkenes vil fortsette å ligge i de kommunene de ligger i nå, men ellers vil store deler av barneverntjenesten ligge i Kristiansand.

Sentraliseres i Kristiansand

– I Kristiansand vil vi lokalisere store deler av barneverntjenesten sammen med helsestasjonene og familiesentrene i tre Familiens hus i løpet av første halvår 2016, opplyser Lillesand kommune på sine hjemmesider.

Søgne og Songdalen har til nå hatt felles barneverntjeneste. Det samme har Lillesand og Birkenes.

Barnevernmottaket for de fem kommunene skal ligge i Kristiansand. Alle meldinger til barnevernet skal registreres og gjennomgås her.

Dette mottaket har også ansvaret for barnevernsvakta og har akuttansvar når resten av barnevernet er stengt. I tillegg drifter de den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge.

Avhengige av samarbeid

Alle ansatte i barnevernstjenestene i Søgne, Sogndalen, Lillesand og Birkenes vil etter sammenslåingen være ansatt i Kristiansand kommune.

– Vi tror at overgangen til ny barneverntjeneste går bra, men er også helt avhengig av samarbeid for å lykkes med vårt mål; å skape en bedre tjeneste for det enkelte barn og familie, skriver Sogndalen kommune på sine hjemmesider.