Dropper giftdumping

Det omstridte sjødeponiet i Kaldvellfjorden i Lillesand blir trolig likevel ikke noe av.

E18
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vegvesenet arbeider med å heller lage et deponi på land,skriver fvn.no

Flere har stilt spørsmål ved om det kunne lekke forurensning fra det planlagte deponiet i Kaldvellfjorden som skulle inneholde sulfidholdig steinmasser fra europaveiutbyggingen.

Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt utbyggerne av nye E18 tillatelse til å dumpe steinmassene i et deponi i fjorden.

Både Grimstad og Lillesand kommuner har krevd at dumpingen ikke skal medføre forurensing, og hyttefolk og fiskere har protestert.

LES: SKEPTISKE TIL DUMPING