NRK Meny
Normal

Får dumpe 14 000 kubikkmeter stein

Livbåtprodusenten Norsafe på Tromøy i Arendal har søkt Fylkesmannen om å dumpe inntil 14 000 kubikkmeter stein i utløpet av Tybakkilen ved Tromøysundet. Naboer er skeptiske.

Norsafe

Til høyre i dette bildet skal steinmassene etter planen dumpes.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Bjørn Stokke

Seniorrådgiver Bjørn Stokke i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder sier bedriften vil få lov til å fylle steinmasse i Tybakkilen. Fylkesmannens oppgave blir å påse at forurensningsloven blir fulgt.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Bedriften vil foreta en større utbygging på tomten sin, og vil dumpe overskuddsmasse fra utgravingen i vannet. Og det er nærmest gitt at søknaden vil bli godkjent.

Seniorrådgiver Bjørn Stokke hos Fylkesmannens miljøvernavdeling sier til NRK at reguleringsplanen er godkjent av Arendal kommune, og at Fylkesmannens oppgave nå blir å sikre at Forurensningsloven blir fulgt.

Vilkår

– Det må settes vilkår som sørger for at sedimenter ikke blir spredd når bedriften skal fylle ut med steinmasser.

Planen deres er å bruke siltgardiner, og dersom denne metoden velges, vil man raskt kunne se visuelt om det fungerer.

Tilslammet vann på utsiden av gardinene er et sikkert tegn på at det ikke fungerer etter hensikten. Da må i tilfelle arbeidet stanses, sier Stokke.

Norsafe

Det skal dumpes 14 000 kubikkmeter stein i vannet på utsiden av Norsafe i Tybakkilen.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Miljøgifter

Ifølge søknaden skal steinmassene dumpes i nærheten av et område der det må forventes å være miljøgifter i bunnsedimentene.

Søkeren skriver at miljømålet for prosjektet er å unngå spredning av forurensning som kan være skadelig for miljøet.

Det er Multiconsult som har utarbeidet søknaden på vegne av Norsafe AS.

Vil bruke siltgardiner

Dumpingen kan føre til at giftstoffer blir virvlet opp fra bunnen og forurense lokale deler av sundet. I tillegg kan steinstøv fra dumpingen påvirke en ålegresseng i Tybakkilen.

Derfor mener Multiconsult det beste er å dekke området med såkalte siltgardiner, for å begrense spredningen av slam fra steindumpingen.

NIVA undersøkte bunnforholdene i Tybakkilen for 15 år siden, litt sør for området det nå søkes om.

Store kobberkonsentrasjoner

Da ble det funnet varierende mengder bly, kadmium, kobber og kvikksølv i sedimentene. Det viste seg at det var så store konsentrasjoner av kobber i ett enkelt bunnområde, at det ble klassifisert som svært dårlig, rent miljømessig.

Fylkesmannen har foreløpig ikke ferdigbehandlet søknaden, men arbeidene skal etter planen starte i august.

Skeptiske naboer

Berit Lindvik

Berit Lindvik bor tett ved Tybakkilen, og er en av flere naboer som blir berørt av utfyllingen. Her peker hun i retning av stedet Norsafe planlegger å bygge et tårn for test av livbåt-slipp.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Agderposten har tidligere omtalt utbyggingen, og det 60 meter høye tårnet som skal bygges i utløpet av Tybakkilen. Det skal brukes til å teste livbåter.

En av dem som vil få utsikt til tårnet, er Berit Lindvik, som bor på den andre siden av kilen.

– Jeg synes ikke det er noe greit. Jeg tror det blir mer trafikk her når de bygger ut. Jeg forstår at det er viktig å bevare en stor arbeidsplass, men jeg synes de kunne lagt det høye tårnet et annet sted der det ikke sjenerer så mye, sier Lindvik.

Det skal også dumpes 14 000 tonn stein i utløpet av kilen. Hva synes du om det?

– Det liker jeg ikke. Særlig på grunn av dyrelivet på havbunnen. Jeg er redd for at strømmen inne i bukta blir annerledes, og at det kanskje kan komme til å gro mer alger og liknende. Det er trangt nok i kilen som det er.

Norsafe forsikrer

Verdens største livbåtprodusent har vært i Tybakkilen i mer enn 20 år, og har stadig utvidet kapasiteten og området for produksjon av livbåter.

Eier og administrerende direktør Geir Skåla mener naboene ikke har noen grunn til bekymring.

– Vi vil samarbeide tett med miljøvernavdelingen, og vil følge de pålegg som måtte komme. Det er ingen grunn til bekymring for miljøet så lenge Norsafe er her i Tybakkilen, sier han.

– Småfisk og krabber er døde

Norsafe

Vidar Roskifte (t.v.) og Thor Berg er blant naboene som bekymrer seg for miljøet dersom Norsafe gjør alvor av planene om å dumpe inntil 14 000 kubikkmeter stein i utløpet av kilen.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Vidar Roskifte, som har vokst opp i kilen, mener vannkvaliteten har blitt svekket gjennom de årene Norsafe har holdt til der.

– Vi har allerede merket at det har blitt mye dårligere vann, sier han.

– Småfisk og krabber som ungene fisket er nesten borte.

– Men nå bedyrer bedriften at de tar hensyn til miljøet?

– Det er det ingen hjelp i. For vi kan se forskjellen, hevder Roskifte.

Livbåtprodusenten Norsafe vil dumpe inntil 14 tusen kubikkmeter stein i et miljømessig sårbart område av Tromøysund. Naboene er bekymret, men bedriften garanterer at det ikke skal gå utover miljøet.