NRK Meny
Normal

Får bare bygge trehus

I framtida blir murhus nærmest bannlyst i sørlandsbyen.

Festivalby

Murhus blir nærmst bannlyst i Risør

Foto: NRK

Det vil ikke bli tillatt å bygge rene murhus i Risør.

Det er konklusjonen etter politikernes vedtak i forrige uke om å gjøre kommunen til en moderne trehuskommune.

Vedtaket gjelder både for kommunale og private bygg i hele kommunen.

Dermed er betong og stål utelukket, tror kultursjef Jorunn Bøe. - i Risør er nok tre det eneste rette å bruke i arkitektur.

Utfordring for arkitektene

Betong fra en blandemaskin blir unntakene i Risør framover. Selv om kommunen har tre store byggeprosjekter i planhyllene, vil hovedmateriale være av tre, ikke av stål og ikke betong.

- Det vil signalisere at vi tar vår trehus-historie med oss inn i morderne arkitektur. Jeg tror arkitektene vil se på det som en utfordring, sier Bøe.

- Byggherrer som vil bygge i betong vil bli overbevist om at tre er et like godt materiale, mener hun..

Trehuskommune

Risør at kommunen skal være en trehuskommune. Vedtaket ble enstemmig klubbet igjennom i bystyret. Naturlig for Risør, mener ordfører Lars Lauvhjell.

- Det betyr en mulighet til å videreutvikle det vi er gode på i Risør, nemlig tre og trehus, sier han.

Treindustrien en pådriver

En pådriver og premissleverandør for vedtaket har vært Treindustriens og skogeiernes interesseselskap Tre-fokus AS, med daglig leder Aasmund Bunkholdt i spissen. - Vi synes vedtaket er postitivt og vi skal være med å realisere det.

Fra før har Elverum, Stavanger, Bergen og Trondheim gjort lignende vedtak, og dermed er Risør den femte av Norges Moderne Trehusbyer.

 

 

 

Risør
Foto: Espen Bierud / NRK