Får 70 mill. til flåttforskning

Sørlandet sykehus skal være med å lede et forskningsprosjekt som har til hensikt å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr.

Flått
Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Prosjektet vil øke kapasiteten og utvikle spisskompetanse innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer. Vi håper å gjøre nyvinninger når det gjelder diagnostikk og behandling, sier prosjektleder Vivian Kjelland i en pressemelding.

Det treårige prosjektet er tildelt 70 millioner kroner og er et samarbeid med Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige.

De øvrige partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt seks andre partnere i Danmark og Sverige.

Forskningsprosjektet har fått navnet ScanTick Innovation. Målet er å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og flåttens vertsdyr. Det skal utvikles forbedret behandling av flåttinfeksjoner og arbeides for å fremstille en rask og sikker diagnostikk av mennesker og dyr.