Får 35 millioner ekstra til kollektivsatsing

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har med seg millioner når han besøker Kristiansand fredag.

Bomstasjon i Kristiansand

Staten gir 35 millioner kroner til Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Kristiansand en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen, sier samferdsleministeren til NRK.

De ekstra midlene er resultat av budsjettforliket i stortinget hvor flertallet ble enige om økt satsing på kollektivtrafikk i de store byene.

– Det er viktig å gjøre det atraktivt for folk å reise kollektivt for å flytte folk frivillig fra bil inn i busser og ut på gang- og sykkelveier. Det er det pengene skal brukes til, sier Solvik-Olsen.

Jørgen Kristiansen, Gisle Saudland, Ketil Solvik-Olsen, Stein Inge Dahn

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom med friske midler til Kristiansand fredag morgen. Fra venstre: Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF), fylkesordførerkandidat Gisle Saudland (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fylkespolitiker Stein Inge Dahn (V).

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– God uttelling

Kristiansand søkte om 44 millioner kroner ekstra og får altså 35 millioner. Samferdselsminieteren mener det er god uttelling.

– Vi har tildelt midler etter kvaliteten på søknadene som kom inn, så dette viser at man i Kristiansand har en god plan på hva man vil, sier Solvik-Olsen.

Varaordfører Jørgen Kristiansen er godt fornøyd.

– Vi får god uttelling og er veldig godt fornøyd. Pengene kommer vi til å bruke om lag halvparten på tiltak for gående og syklende, og den andre halvparten på drift av kollektivtrafikk, sier Kristiansen.

115 millioner totalt

De 35 millioner kronene i ekstra belønningsmidler kommer i tillegg til de 80 millionene kommunen allerede har fått i år.

Dermed får Kristiansand tilsammen 115 millioner kroner i 2015.