Fant vikinggrav i Søgne

En 1 000 år gammel vikingbåtgrav og et 2 000 år gammelt langhus er funnet i Søgne.

Utgravningen i Søylekilen ved Oftenes har pågått i fire uker og avsluttes fredag.

Det skal bygges et boligområde i Søylekilen, og det er tidligere gjort funn fra steinalderen i området, som gjorde at man ville undersøke grunnen før man startet byggingen.

Nå har arkeologene funnet båtgraven med levningene etter en viking i, som er den første som er funnet i Søgne, skriver fvn.no

Flott langhus

Kulturrådgiver Magne Haugeland i Søgne kommune sier han er stolt over funnene som er gjort. 

- Det mest spennened er kanskje funnet av langhuset, som er fra rundt Kristi fødsel. Huset er et 15 meter langt stolpehus. Det er tidligere gjort liknede funn i landsdelen, men aldri har man funnet et slikt hus med dyrket mark rundt så nær sjøen, sier Haugeland.

I vikingbåtgraven på fem meter er det blant annet funnet en helt tydelig øks, og flere andre ting som ennå ikke er åpnet, men skal sendes til Oslo.

- Det er også funnet biter av kull i graven, som skal sendes til Oslo for analyser for å finne alderen på båten. Den er trolig fra mellom 800 og 1 000 tallet, sier Haugland.

Man har tidligere funnet vikingbåtgraver på i Lista, i Lyngdal, på Oddernes og i Spangereid.

Det er også funnet rester av en steinalderboplass fra 4 000 år siden i utgravningsfeltet.