Fant over 2500 år gammel øks med metalldetektor: – Sjeldent funn

Et tilfeldig søk med metalldetektor i Grimstad førte til unikt funn av øks fra bronsealderen.

Sjeldent øksefunn i Grimstad, mars 2020.

Slik ser øksa som stammer fra bronsealderen ut.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Johnny Nordmarken skulle bare søke med metalldetektor etter en bortkommen ring på ei tomt i Reddal i Grimstad i februar.

JAKTER: Johnny Nordmarken er ofte ute og leter med metalldetektor.

Johnny Nordmarken forteller at det var en «høydare» å finne øksa fra bronsealderen. To til seks ganger i uka er han ute og jakter med metalldetektor.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Så fikk han et kraftig signal gjennom detektoren:

– Jeg gikk tre meter ut på plenen, begynte å grave og der var øksa. Hjertet gjør et hopp. Når man driver med dette såpass mye, er det drømmen å finne slike ting.

Øksa han fant kan nemlig være mellom 2500 og 3500 år gammel, og er en såkalt randlist fra bronsealderen.

– Da øksa lå der, var det helt ubeskrivelig. En fantastisk følelse for oss som liker å grave opp historie, sier Nordmarken.

Lillesanderen har i flere år søkt med metalldetektor på hobbybasis, og NRK fortalte i 2017 om da han fant en bombekastergranat fra andre verdenskrig.

Her søker Johnny Nordmarken og hans kamerat Jan Pettersen i nærheten av der øksen ble funnet.

– Sjeldent funn

Fylkesarkeolog Ghattas Sayej forteller at det er uvanlig å finne en slik øks i Agder.

– Kollegaer av meg som har jobbet lenge i denne regionen, sier det er sjeldent at vi finner slike funn fra bronsealderen, sier Sayej, som mener funnet er fantastisk.

Ifølge han stammer funnet fra den andre delen av bronsealderen, omtrent 1500 år f.kr. Øksen har sannsynligvis tilhørt en høvding, og stedet der øksen ble funnet kan være en overpløyd gravhaug, sier fylkesarkeologen.

– Det er et veldig spesielt redskap, og i bronsealderen var det status å ha en slik øks. De tok med seg slike redskap i graven. Dersom vi gjør en ordentlig utgraving der, vil vi sannsynligvis finne en grav.

Området der øksen ble funnet var et typisk sted for folk å bosette seg i bronsealderen, ifølge arkeologen.

Metalldetektor-entusiast Johnny Nordmarken og fylkesarkeolog Ghattas Sayej diskuterer øksefunn i Grimstad.

Johnny Nordmarken og fylkesarkeolog Ghattas Sayej diskuterer det sjeldne funnet i Grimstad.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Sendes til Oslo

Øksen blir nå sendt videre til Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO), hvor den skal katalogiseres, konserveres, legges i magasin og forskes på.

– Da tar vi bilder, dokumenterer, måler og veier den. Vi kikker også nærmere på detaljer som gjør at vi kan datere øksen mer presist, og si om den tilhører den eldste perioden av bronsealderen, eller om den er enda eldre.

Det sier Anne Lene Melheim, seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon på Kulturhistorisk museum, ved UiO. Hun beskriver funnet som sjeldent, spesielt ettersom det ikke er funnet lignende økser i Grimstad tidligere.

Anne Lene Melheim. Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon på Universitetet i Oslo.

Anne Lene Melheim ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

Melheim tror i likhet med fylkesarkeologen i Agder at redskapet kan ha vært en prestisjegjenstand, men at den også ble brukt til hverdags.

– Denne typen økser dukket opp på kysten av sørvestlandet cirka på begynnelsen av bronseperioden og litt før det. Vi ser det i sammenheng med at man fikk nye typer båter som kunne krysse åpne havstrekninger, og at for å lage disse båtene trengte man slike økser, sier Melheim.

Siste nytt fra NRK Sørlandet