Hopp til innhold

Norges eldste vrakfunn

Skipsvraket som ble funnet i Blindleia i sommer, viser seg å være Norges hittil eldste vrakfunn.

Fann reinsdyrhorn i skipsvrak

Her tas reinsdyrgeviret, som viste seg å være fra tidlig på 1000-tallet, opp av sjøen. Vraket i Ulvøysund ble funnet i sommer.

Foto: Espen Bierud/NRK

Pål Nymoen

Forsker Pål Nymoen visste at vrakfunnet var gammelt, men er overrasket over at det var så gammelt.

Foto: Espen Bierud/NRK

Skipslasten som ble funnet på rundt ti meters dyp utenfor Ulvøysund i Lillesand i sommer stammer fra et forlis som skjedde i første halvdel av 1000-tallet.

Det er klart etter at Maritimt Museum nå har fått svar på analysen av et reinsdyrgevir som ble funnet på havbunnen.

Dermed fikk forskerne som fant geviret og 24 slipesteiner bekreftet at de uvanlige funnene stammer fra sein vikingtid.

– Reinsdyrgeviret var det mulig å ta en såkalt C14-datering av. Resultatet var oppsiktsvekkende for min del, det sa at dette var fra begynnelsen av år 1000, sier Pål Nymoen i Norsk Maritimt Museum.

Visste det var et spesielt funn

Da Nymoen i sommer var med på å ta opp geviret og slipesteinene, visste han at funnet var spesielt. Det ble nemlig ikke funnet rester av glassflasker, potteskår eller andre mer moderne materialer.

Reinsdyrgeviret gjorde også funnet meget spennende. Reinsdyrgevir var nemlig en norsk eksportvare både i vikingtida og i middelalderen, og ble brukt til å lage kammer, knapper og småverktøy av.

Video Spesielt vrakfunn i Blindleia

SE VIDEO fra juni 2011: I sommer fant dykkere et spesielt vrakfunn i Blindleia i Lillesand. Forliset må ha skjedd i innseilinga til Ulvøysund, som er ei trygg havn.

Vil undersøke bunnen

– I norsk målestokk er dette funnet spesielt. Det er funnet båter fra vikingtida i gravhauger, og rester av et vikingskip i Vestfold fra rundt år 990, men det lå også på land. Det finnes også noen stokkebåter i innlandet og rester av plankebygde båter i myr, men så langt er dette det eldste funnet under vann, sier Nymoen.

Han har ennå ikke laget noen rapport etter vrakfunnet, men skal nå sette i gang med å skrive. Når rapporten er klar vil Nymoen søke om penger til å gjøre en mer systematisk og grundig undersøkelse av funnstedet.

– Vi kommer til å gå grundig gjennom det vi har tatt opp derfra. Dette er et område hvor det er flere forlis, så det er litt tidlig å si hvilket materiale som er fra det eldste forliset.

Stort potensial

Dateringa av reinsdyrreviret borger også for flere spennende funn i framtida, mener Nymoen.

– Det sier ganske mye om hvor stort potensial det er for å finne mer. Dette funnet ble gjort ut fra en antagelse om at dette kunne være gammelt, men vi vet om mange laster med brynestein og kvernstein som ikke er datert, sier Nymoen.

– Vil publikum få anledning til å se disse funnene?

– Det håper vi. Vi er allerede i god dialog med Lillesand Sjøfartsmuseum om en utstilling til sommeren.