NRK Meny
Normal

Har funnet mulig torpedo på Norned-kabelen

Statnett har funnet en torpedolignende gjenstand på Norned-kabelen som går fra Feda i Vest-Agder til Nederland. Gjenstanden kan inneholde sprengstoff.

Torpedo 1

Denne topedolignende gjenstanden ble funnet på Norned-kabelen i mai.

Foto: Statnett

Christer Gilje

Christer Gilje er kommunikasjonessjef i Statnett med ansvar for mellomlandsforbindelser.

Foto: Statnett
kart Norned-kabelen

Den torpedolignende gjenstanden ligger i dansk farvann, men på den norske delen av kabelen.

Foto: Statnett
Den mulige torpedoens plassering i forhold til strømkabelen

Slik ligger den mulige torpedoen i forhold til strømkabelen.

Foto: Statnett

– Det var ved en undersøkelse av kabelen på sjøbunnen i mai at noe som ligner på en torpedo ble funnet, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett.

Kontrollen ble gjort ved hjelp av miniubåt.

Det var Teknisk Ukeblad som omtalte denne saken først.

– Vi kontaktet straks danske sjømyndigheter for å finne ut hvordan gjenstanden skal håndteres, sier Gilje.

– Den ligger på 50 meters dyp, og er om lag fire meter lang.

Verdens lengste undersjøiske strømkabel

Funnet ble gjort i dansk farvann på den norske delen av kabelen, skriver Statnett i et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til. Norned er den lengste undersjøiske strømkabel i verden.

Gjenstanden var ikke på stedet sist kabelen ble kontrollert.

– Den må ha kommet til stedet i ettertid med strømmen, sier Gilje.

– Eller noen har kommet borti den. Det er vanskelig for oss å si hvordan. Dette er noe vi nå skal få hjelp til å undersøke.

Vil fjerne gjenstanden

Torpedo. Nordned-kabelen. Statnett

Eventuelt sprengstoff kan skade kabelen.

Foto: Statnett

Hvis det skulle finnes sprengstoff i gjenstanden som er funnet, kan det skade kabelen mellom Nederland og Norge. Ifølge Gilje vil en eventuell eksplosjon stoppe strømforsyningen mellom de to landene. Fordi funnet er gjort langt til havs kan en eventuell reparasjon ta lang tid.

– Hvor viktig er det å få avklart hva dette egentlig er?

– Vi ønsker å være føre var, og vil derfor finne ut om dette er en torpedo, og uansett fjerne gjenstanden for sikkerhets skyld.

Rammer trolig ikke strømkundene

– Hva skjer med kabelen og strømforsyningen når gjenstanden skal fjernes?

– Det kommer an på hva slags gjenstand det er. Og det kommer an på metoden vi bruker. Vi vet ikke om overførselen på strømkabelen må stanses og heller ikke hvor lang tid det vil ta. Men det betyr uansett ikke noe dramatisk for folk på Sørlandet. Man er ikke daglig avhengig av forsyning av strøm gjennom den kabelen for å få strøm til husene. Det blir ikke noe mange vil merke, sier Gilje.

Torpedo. Nordned-kabelen. Statnett

Statnett vil fjerne gjenstanden selv om det viser seg å ikke være en torpedo.

Foto: Statnett