Kraftig kritikk i tarmkreftsaken

Fylkesmannen i Vest-Agder har konkludert i tilsynssaken om tarmkreftkirurgi ved Sørlandet sykehus. Faglig svikt ble fanget opp for sent og førte til betydelig merbelastning for pasientene, heter det i konklusjonen.

Tarmoperasjon

Mange tarmkreftopererte pasienter ved sykehuset i Arendal har fått merkomplikasjoner etter at faglig svikt ikke ble fanget opp tidlig nok.

Foto: NRK

Etter at det tidligere i år ble klart at det har vært flere komplikasjoner etter tarmkreftkirurgi mellom 2010-2012 ved Sørlandet sykehus Arendal, opprettet Fylkesmannen tilsynssak i april.

Fredag kom konklusjonen, som tar for seg flere punkter ved driften.

Først konkluderer Fylkesmannen med at det har vært mangler ved sykehusets styringssystemer som har ført til at faglig svikt ble fanget opp for sent.

Kristian Hagestad

Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, ser alvorlig på bruddene ved sykehuset i Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Vi har konkludert med at det gikk altfor lang tid før forskjellen i kvaliteten på tarmkreftkirurgien mellom Arendal og Kristiansand ble oppdaget, sier fylkeslegen i Vest-Agder, Kristian Hagestad.

Det har vært en betydelig merbelastning for pasientene, og det foreligger brudd på kravet til faglig forsvarlig virksomhet, står det i konklusjonen.

Videre konkluderes det med at det er påvist svikt i kvalitetsarbeid og internkontroll, og at meldeplikten ikke er ivaretatt.

Les også:

Burde oppdaget forskjellene tidligere

I praksis betyr kritikken at verken fagmiljøet i Arendal eller ledelsen ved helseforetaket har reagert på de store forskjellene i komplikasjoner mellom Arendal og Kristiansand. Dessuten burde det vært et system for å overvåke virksomheten slik at avviket ble oppdaget.

Allerede i september 2011 ble det vedtatt å bruke et såkalt komplikasjonsregister i Arendal, som ikke ble fulgt opp.

Ifølge Hagestad hos Fylkesmannen, er dette noe de ser særlig alvorlig på.

– Noe av det mest alvorlige er at det ikke har vært et system for å oppdage dette, og at komplikasjonsregisteret ikke ble benyttet, sier Hagestad.

Fylkeslegen påpeker at det er brudd på flere punkter på helselovgivningen, men at sykehuset på den andre siden har fulgt opp saken godt etter at forskjellene ble avdekket.

Mener det ikke har vært faglig svikt

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus sier de tar kritikken til etterretning, men at de mener det ikke har vært snakk om faglig svikt ved sykehuset i Arendal - selv om det har vært betydelig forskjell fra sykehuset i Kristiansand.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus sier de tar kritikken til etterretning og har allerede iverksatt flere tiltak.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Det finnes ikke tall på hvordan andre sykehus i Norge jobber med denne typen kirurgi, og derfor finnes det heller ikke et godt nok sammenligningsgrunnlag for å konkludere med at standarden i Arendal er for dårlig, understreker Engstrand.

Han viser blant annet til tilgjengelige tall fra Danmark som skal være sammenlignbare med Arendal. Fagdirektøren mener også at sykehuset i Kristiansand har såpass uvanlig gode statistikker på tarmkirurgi, og at det blir feil å bruke disse tallene for å synliggjøre en negativ forskjell med Arendal.

For sykehuset er det viktig å beklage til de pasientene som har fått komplikasjoner.

– Det er helt klart at det å bli operert på nytt og få sårruptur er en betydelig merbelastning for de berørte pasientene, og det beklager vi, sier Engstrand.

Nå foregår denne typen tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Kristiansand.