Familiepark får pris

Gunn Lindland, som har utviklet Lindland gård familiepark fikk i dag Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vest-Agder. Både lokale barn, ungdom og asylsøkere har fått et mangfoldig tilbud gjennom parken.

Gunn Lindland, som har utviklet Lindland gård familiepark fikk i dag Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vest-Agder.  Både lokale barn, ungdom og asylsøkere har fått et mangfoldig tilbud gjennom parken.