NRK Meny
Normal

Fakkeltog for å bevare Fuhrbygget

Venner av Fuhrbygningen i Grimstad går nå på barrikadene for å forhindre at det verneverdige bygget blir revet. Onsdag skal saken opp i kommunestyret, og tirsdag arrangeres det fakkeltog på Fuhrtomta.

Victoria Fuhr

Victoria Fuhr vil ha grimstadfolk med på fakkeltog for å bevare den gamle Fuhrbygningen i Grimstad.

Victoria Fuhr er en av initiativtakerne til fakkeltoget, og står også bak Facebook-siden «Stopp riving av vinkjelleren i Grimstad».

Hun tror et fakkeltog kan være med på å bevisstgjøre folk i forhold til vinkjelleren som er den eneste i sitt slag som er igjen i Norge.

– Den er både av nasjonal og regional interesse. Rivning vil være et stort kulturhistorisk tap, sier Victoria Fuhr.

Riksantikvaren

Fuhrs vinkjeller

Fuhrbygningen i Grimstad. Onsdag avgjøres hva som skal skje med den gamle vinkjelleren.

Foto: Miriam Grov

Hva som skal skje med den karakteristiske bygningen, har vært diskutert lenge. En stund så det ut til at den var reddet da riksantikvaren motsatte seg rivning. Siden snudde riksantikvaren.

I juni i år foreslo ordfører Hans Antonsen å utsette saken for å se hvordan kulturarven etter Fuhr kan ivaretas bedre.

Nå ligger saken igjen på politikernes bord. Rådmannen har gitt en delt innstilling.

– Jo lenger vinkjelleren har stått, jo sterkere har vi sett at bygget er, sa Anne Gurine Hegnar (SV) som sammen med KrF har foreslått bevaring.

– Det er ikke penger. Det er fint med tegninger og fine planer, men noen må bla opp for det, sa Terje Stalleland (Frp).

Alternativ 1: rivning og tilpasning

Boligblokk på Fuhrtomta

Plan for nybygg. Fuhrbygget er erstattet av ny boligblokk.

Foto: Basis Arkitekter AS / Illustrasjon

Dette alternativet betyr at det gamle bygget blir revet til fordel for nye boliger. Men de foreliggende tegningene må omarbeides noe.

Det opprinnelige planforslaget er fremmet av Basis Arkitekter på vegne av Kruse Smith Eiendom AS. Rådmannen foreslår at dette – hvis det blir vedtatt – tilpasses slik at bygningene tar opp i seg noe av det gamle Fuhrbyggets formspråk.

– Det er viktig at Fuhrområdet ikke standardiseres til noe som kunne ha ligget hvor som helst, men at minnet etter Fuhr bevares eller gjenskapes, heter det i rådmannens utredning.

– Rådmannen mener det vil være synd å slette lokalt viktig historie, og tilslutter seg riksantikvarens ord om at riving av Vinkjelleren vil svekke et verdifullt kulturmiljø og fjerne en signifikant markør for Grimstad som by, heter det med følgende forbehold:

– Likevel anses det som vanskelig å gi en anbefaling som strider med eksisterende plan og riksantikvarens anbefaling. Derfor vil rådmannen anbefale å ha særlig fokus på hvilket uttrykk den nye bebyggelsen får.

Alternativ 2: bevaring

Fuhr - en ny bydel

Slik tenker en gruppe arkitekter og designere at den gamle Fuhrbygningen kan innlemmes i en helt ny bydel.

Foto: Birgitte Rødland Haga, Karoline Igland, Olde Rydningen / Illustrasjon
Fuhr-bygget. Ny bruk

Slik kan leilighetene bli.

Foto: Karoline Igland, Birgitte Rødland Haga, Ole Rydningen / Illustrasjon
Fuhr - en ny bydel 2

Illustrasjon. Fuhr – en ny bydel.

Foto: Karoline Igland, Birgitte Rødland Haga, Ole Rydningen / Illustrasjon

Det andre alternativet er å be rådmannen arbeide for å få til bevaring og gjenbruk av bygningen.

– Vinkjelleren representerer store kulturminneverdier lokalt og regionalt og også i nasjonal sammenheng betydelige symbol- og identitetsverdier, skiver rådmannen.

– Kommunen har et selvstendig ansvar for å ta vare på et respektivt utvalg av kulturarven, fra ulike spor, sosiale lag, næringer og etter ulik byggeskikk og arkitektur.

Kommunestyret vedtar ikke foreliggende forslag til detaljregulering for Fuhr AS – Vinkjelleren – område NB1. Kommunestyret ber i stedet rådmannen arbeide for å få til bevaring og gjenbruk av det verneverdige Fuhrbygget.

Industriminne

De som skal gå i fakkeltog tirsdag, støtter alternativ 2 som altså betyr bevaring og gjenbruk.

– Vi ønsker blant annet å få svar på om reguleringsplanen fortsatt er gyldig ettersom vern av industriminner har fått høyere status etter at planen ble vedtatt i 2005, sier Victoria Fuhr.

Tre arkitekter og designere med røtter i Grimstad har laget en alternativ illustrasjonsplan for området. Karoline Igland, Birgitte Rødland Haga og Ole Rydningen kaller presentasjonen sin «Fuhr – en ny bydel».

De viser hvordan bygningene kan benyttes på en ny måte ved å åpne opp mellom etasjene, lage arealer for leiligheter og næring, og ved å skape en arena hvor folk kan møtes. Ikke minst ønsker de å knytte sammen den nedre bydelen med den øvre delen av Grimstad bykjerne.

– Men tror dere det kan være økonomi i et slikt prosjekt?

– Ja, det kan inneholde både offentlig, kommunal og privat virksomhet, sier Victoria Fuhr.