Hopp til innhold

Færre unge begår selvmord

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at færre unge begår selvmord. Større åpenhet trekkes fram som en mulig forklaring.

Deprimert kvinne

Færre unge begår selvmord på Agder. Arkivbilde.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Mellom 500 og 600 mennesker begår selvmord årlig. Nå viser nye tall at det er lyspunkter blant de dystre tallene.

– Tallene peker i riktig retning, sier rådgiver i regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Torstein Garcia de Presno.

Torstein Garcia de Presno

Færre ungdommer begår selvmord, sier Torstein Garcia de Presno, rådgiver i RVTS Sør

Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

Peker i rett retning

I toppåret 2011 begikk 33 unge selvmord på nasjonalt nivå. I fjor var tallet 19.

– Tallene peker i riktig retning. Det jobbes godt på mange plan med forebygging fra kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, fortsetter de Presno.

Det har blitt større åpenhet rundt selvmord. Skolene, SFO og helsesøstre snakker med ungdommene, forebygger og bygger gode relasjoner til de unge.

Har en del plager

Ungdata-undersøkelse fra i høst viser hvordan ungdommer på Agder har det.

– Det er over 14.000 ungdommer som har svart, og bildet er todelt. Mange har det godt, ruser seg mindre, går på skolen og gjør leksene. I tillegg har en del plager, sier de Presno.

RVTS ser at stadig flere ungdommer snakker om selvmord med andre, men fortsatt holder mange det skjult.

– Vi har en jobb å gjøre. Selvmordstallene viser at det er mange som ikke kontakter helsetjenesten. Det er viktig at skolene er et sted som fremmer psykisk helse. Vi må hjelpe barna med å få god selvfølelse.

Forebyggende team

De Presno mener barn må hjelpes til å takle problemene de møter.

– Barna lærer mye om hvordan de løser matteproblemer, men ikke det å løse livsproblemer, mener han.

Arendal kommune har i flere år hatt et selvmordsforebyggende team bestående av helsesøstre som følger opp personer som har vært innlagt.

– Vi får melding fra sykehuset om det er noen som er innlagt. Deretter tar vi kontakt med vedkommende og tilbyr samtale, sier Aslaug Hustadnes, avdelingsleder ved Arendal helsestasjon.

Aslaug Hustadnes

Aslaug Hustadnes, avdelingsleder ved Arendal helsestasjon, tilbyr samtale for pasientene.

Foto: Privat

Hustadnes sier at det er flere som benytter seg av tilbudet.

– Samtalene kan gjøre en forskjell og hjelpe folk på vei. Vi har sett at det er flere som har klart seg bedre etter slike samtaler.

I samtalene snakker de om hvorfor pasienten har skadet seg selv eller forsøkt å begå selvmord.

– Det kan være flere årsaker. Ofte kontakter vi psykiatritjenesten eller fastlegen for å gi hjelp. Det varierer veldig hvem vi hjelper, men det er folk i alle aldersgrupper, sier Hustadnes.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,59 kr
Dyrest kl. 08 0,75 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %