Færre treng spesialundervisning

Talet på elevar i Kristiansand som treng spesialundervisning har gått ned dei siste fem åra. Kommunen meiner inkludering er ei av årsakene.

Elever på grunnskolen

Færre elevar i Kristiansand treng spesialundervisning.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Dei siste fem åra har spesialundervisninga i kristiansandsskulen gått ned med 15 prosent.

Prosjektleiar i kommunen, Øyvind Jakobsen, er særs nøgd.

– Det har skjedd ei bevisstgjering innanfor å inkludere elevar som vi har hatt ei tilbøyelegheit til å vise til eigne tiltak.

I 2010 var 7,7 prosent av all grunnskuleundervisning i Kristiansand såkalla spesialundervisning. No, fem år seinare, er talet nede på 6,7 prosent.

Kommunen meiner dette skuldast stadig større bevisstgjering på å inkludere alle elevane i eit ordinært skuleløp.

Jakobsen er ikkje redd for at nokre elevar kan hamne utanfor når fokuset er så sterkt på å få talet ned.

– Ein kan aldri vere sikker på at det er noko vi ikkje ser, oppdagar eller får med oss. Men bevisstheita om akkurat det har blitt mykje større.