NRK Meny
Normal

Frykter fastlege-krise

Bare tre av Lyngdals ti fastleger er spesialister i faget allmennmedisin. Stadig færre søker fastlegejobber, og kommunelegen frykter rekrutteringen skal gå fra vondt til verre.

Robert Burman

KVIER SEG: Unge leger vegrer seg for en karriere på fastlegekontoret. – Det handler for mange om økonomi. Det koster penger å kjøpe seg hjemmel og kanskje part i et legesenter. I tillegg er du næringsdrivende uten de samme rettigheter som en lønnsmottaker, sier Robert Burman, fastlege i Vennesla og leder for Legeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS).

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Jeg har jobbet innen medisin siden 70-80-årene. Situasjonen har endret seg drastisk. Færre søkere, og færre søkere med erfaring, sier kommunelege Tom Eikeland i Lyngdal.

De siste årene har han skiftet ut over halvparten av kommunens ti fastleger og fortsatt står én stilling ubesatt.

Bare tre av legene i dag har spesialisering som allmennlege. Før var det regelen mer enn unntaket.

Kommunelegen føler seg ikke bekvem.

– Dette er en dreining i uheldig retning. Men det er ikke lett når søkerne er få, og de fleste mangler spesialiseringen i faget, sier kommunelege Eikeland.

– Senker kvaliteten

I Norge kan man jobbe som fastlege uten spesialisering i allmennmedisin, men Legeforeningen hever pekefingeren.

– Det senker kvaliteten. Og på sikt vil det undergrave hele fastlegeordningen, mener nestleder i Allmennlegeforeningen Ivar Halvorsen.

Les også:

Kommunelegen i Lyngdal konstaterer også at strømmen av jenter inn på medisinstudiene ikke bedrer tilfanget av fastlege-søkere.

Snarere tvert imot.

– Mange unge kvinner ønsker ikke å starte som fastlege med den økonomiske usikkerheten som følger med. Og det merker vi. De ønsker seg til sykehus.

– Det koster for mye

Distriktene sliter med å få gode søkere til fastlegestillinger. Gjennomsnittsalderen til fastlegene stiger. Unge leger kvier seg for å betale over en million kroner for legehjemmel ved bynære legesentra.

– Inngangsbilletten er blitt for høy. Det koster for mye. Det er for krevende å drive som fastlege med det økonomi- og arbeidsgiveransvaret som følger med, sier fastlege i Vennesla og leder for Legeforeningens utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS), Robert Burman.

Samhandlingsreformen overfører pasienter fra sykehus til primærhelsetjeneste. Allmennlegeforeningen mener det trengs 500 nye fastleger hvert år i fem år, det tilsvarer en årlig fastlege-vekst på 10 prosent.

Sebastian Bøe

BEKREFTER: Fastlege Sebastian Bøe sier mange unge leger synes det virker risikabelt å starte som fastlege.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Burman leder til daglig et Legeforenings-utvalg som jobber med nettopp unge leger med fastlegekontor i sikte.

Han hører fra mange frustrerte leger, også på Sørlandet.

– Jeg snakker nærmest daglig med unge kolleger som vurderer å gi opp sin allmennpraksis. Det er for vrient å komme i gang. Det kan være snakk om mye penger. En del, som gjerne vil prøve seg i faget, ønsker ikke bla opp en million kroner for en hjemmel. Dessuten synes mange det er krevende å være arbeidsgiver og jobbe som næringsdrivende. Det gir mindre trygderettigheter enn lønnsmottakere. Hjemmedag med sykt barn betyr tapt inntekt og det blir mindre foreldrepenger ved permisjon, sier Burman.

Vil ha egne stillinger

Han mener én løsning er å lage nye ordninger. Unge leger bør kunne ha kommunale fastlegestillinger som ordinære arbeidstakere med fastlønn mens de spesialiserer seg i allmennmedisin, som et alternativ til dagens næringsdrivende fastleger.

– Det er slutt på tiden da legegjerningen var et kall med forventet arbeidstid døgnet rundt. Vi trenger andre rammer. Vi går glipp av mange dyktige fastleger.

Fastlegens gjennomsnittsalder i Norge var 48 år ved utgangen av 2013. Hver tredje fastlege er nå over 55 og andelen eldre leger har økt siden 2001, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

«Sørlandet» ikke nok

– Dette problemet har vært bagatellisert. Det er blitt sagt at nyutdannede fra utlandet skal fylle behovet. Men det skjer ikke. Mange av de unge søker tryggere rammer på et sykehus, sier kommunelegen i Lyngdal.

Les også:

I grisgrendte strøk på Vestlandet og i Nord-Norge er fastlegekrisen et faktum. Den er i ferd med å bre seg.

– Vi er vant til at folk ønsker seg til Sørlandet. Slik kan vi ikke tenke lenger. Man trenger ikke være spåmann for å se at det blir en stor utfordring å skaffe fastleger på Sørlandet framover, mener Eikeland.

– Ta vekk mystikken

Fastlege og partner ved Lund legesenter i Kristiansand, Sebastian Bøe, merker at arbeidsbelastningen stiger.

– Det øker år for år, både fordi mer legges over på oss fra spesialisthelsetjenesten. Og fordi folks forventninger til fastlegen øker, sier Bøe.

Han bekrefter at mange føler det skummelt å etablere seg som fastlege.

– Jeg har det for tiden bra som fastlege. Vi må jobbe for å avmystifisere det hele. Samtidig trenger vi muligens noen støtteordninger, eventuelt egne rekrutteringsstillinger for dem som vil prøve seg i yrket.