Færre skader enn fryktet etter uvær

Stormen Urd forårsaket bare mindre skader på sin vei gjennom Agderfylkene. I formiddag kom folk fra fjern og nær til Lista-strendene for å glede seg over ettervirkningene av den voldsomme vinden.