Færre organiserte arbeidstakere

Andelen organiserte arbeidstakere har de siste årene sunket og er i dag på under 50 prosent. Malini Sara Espeland er avdelingsleder i Nito Vest-Agder, som er den største fagforeningen blant ingeniører. Espeland er bekymret for utviklingen.