UDI fjerner mottaksplasser for asylsøkere

Utlendingsdirektoratet, UDI, reduserer antallet mottaksplasser for asylsøkere betydelig. Flere mottak på Sørlandet må dermed redusere driften. Det kommer færre asylsøkere til landet og det gir overkapasitet av mottaksplasser i kommunene, ifølge UDI.

Asyl

Det kommer færre asylsøkere til Norge og UDI må justere mottakskapasiteten. (Arkivfoto)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

UDI region sør omfatter Agder-fylkene, Telemark og Vestfold og det er i dag 20 ordinære asylmottak i denne regionen som har driftsavtale med UDI. (Snart 19 mottak siden Hove mottak i Arendal stenger og legger ned hele sin drift i løpet av april).

Behovet for mottaksplasser er synkende, og mottakene må derfor tilpasse sin drift og redusere aktiviteten.

Tormod Stavenes

Regiondirektør Tormod Stavenes i UDI.

Foto: NRK

UDI sier nå opp en rekke tilleggsavtaler om mottaksplasser som er inngått ved flere av asylmottakene på Sørlandet og i resten av landet.

Totalt 334 mottaksplasser i hele region sør legges nå ned. Av disse er 210 i Agder-fylkene.

1. juni avvikles 42 plasser i Mandal og 24 plasser i Flekkefjord, og fra 1. juli avvikles ytterligere 42 plasser i Mandal, 30 plasser i Husebyparken i Farsund, 36 plasser ved Lyng mottak i Lyngdal og 36 plasser i Kristiansand.

– Det har vært en kraftig reduksjon når det gjelder antallet asylsøkere som kommer. Ser vi på tallene for januar og februar, så har det ikke kommet så få asylsøkere til landet siden 2007.

Det sier regiondirektør i UDI region sør Tormod Stavenes til NRK.

Færre asylsøkere

I februar i år kom det 568 asylsøkere til Norge, og dette er det laveste antallet på en enkelt måned på sju år, viser tall fra UDI.

Også i januar i år kom det færre asylsøkere til Norge. Da kom det 760, som er 230 færre enn på samme tid i fjor.

Også Danmark opplever en nedgang i tilstrømningen av asylsøkere, men UDI er foreløpig usikre på om dette kan tolkes som en ny trend.

Fra økning til nedgang

For ett år siden opprettet UDI 1000 nye mottaksplasser på grunn av økningen i antallet asylsøkere.

I september i fjor var tilstrømningen av asylsøkere så stor at UDI region sør hadde behov for 360 nye plasser.

Da kom det cirka 80 nye asylsøkere til Norge hver eneste dag.

Nå peker pilene i stikk motsatt retning og på landsbasis fjerner nå UDI hele 800 mottaksplasser for asylsøkere i løpet av våren.

– Vi er vant til dette

Kristiansand statlige mottak for asylsøkere er ett av mottakene i regionen som nå må redusere antallet plasser.

Dette er et desentralisert mottak hvor man i hovedsak leier boliger til asylsøkere i det private boligmarkedet etter behov.

36 plasser ved dette mottaket forsvinner fra 30. juni.

Mottaksleder Lill-Kristin Helset sier til NRK at de er vant med at antallet asylsøkere går opp og ned og at mottaket må tilpasse seg.

– Vi er vant til dette og oppsigelser av tilleggsavtaler er forholdsvis uproblematisk for oss. Vi leier mottaksplasser i det private boligmarkedet, og det er selvsagt en jobb å gjøre for oss når vi må redusere antallet plasser. Vi må si opp boligavtaler og rydde ut av boligene, så slik sett påvirker dette oss, sier Helset.

Hun sier at oppsigelser av tilleggsavtalene med UDI ikke fører til at noen ansatte i flyktningtjenesten mister jobbene sine.

– Dersom det hadde vært oppsigelser av ordinære plasser, så hadde det vært litt verre. Men alle ansatte, som jobber med mottaksplassene, er ansatt i Kristiansand kommune og ville i så tilfelle ha blitt tilbudt andre jobber gjennom kommunens stillingsbank, sier Helset.

Disse plassene forsvinner i region sør:

  • Fra 1. mai: Vestfold 60 plasser
  • Fra 1. juni: Vestfold og Telemark 64 plasser
  • Fra 1. juni: Agder 66 plasser
  • Fra 1. juli: Agder 144 plasser