Færre kjører drosjer

Omsetning i drosjenæringen i Vest-Agder har gått ned med 15 millioner kroner på et år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Drosjer i fylket kjørte mer enn ni millioner kilometer uten passasjerer i fjor.

Mange turer uten passasjerer