Færre gårder legges ned

Nedgangen i antall gårdsbruk i drift i Vest-Agder har nesten stoppet opp, viser fersk statistikk fra fylkesmannen.

Sau i fjellet

Trenden viser ei økning i antall utegående sau, selv om antall sau går ned i alle kommuner utenom Åseral som, har økt antall sau siden 2000.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I perioden 2000–2011 var det en nedgang i antall gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd i Vest-Agder på til sammen 36 prosent. Men i den siste femårsperioden har nedgangen vært på bare 2 prosent.

Det er positivt at antall aktive bruk i Vest-Agder nå ser ut til å stabilisere seg, sier landbruksdirektør Dag Petter Sødal.

– Vi synes vi merker en annen optimisme i næringa nå enn for noen år siden. Det har vært relativt gode jordbruksoppgjør nå flere ganger, og jordbruksoppgjør som har vært vinklet inn mot landbruket vi har i Vest-Agder, med mye grasdyrking og små bruk, sier Sødal.

Gårdene blir større

Den nedadgående trenden er mest synlig i de tradisjonelle husdyrproduksjonene som melk, storfe og sau. I flere produksjoner er antall bruk nesten halvert.

Illustrasjonsfoto/bondegård

Det er blitt færre melkekyr i vest-Agder de siste årene. I 2011 søkte 284 jordbruksbedrifter om produksjonstilskudd til 5 132 melkekyr. Bare Flekkefjord og Audnedal hadde en oppgang i antall kyr i 2011. Men også nedgangen i antall melkekyr flater ut.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Parallelt med dette er gjennomsnittsbesetninga blitt større, og det samme gjelder for gjennomsnittsarealet per bruk. Det arealet som er i drift er derfor stort sett opprettholdt, selv om det har foregått en endring i bruksstrukturen.

Trenden er også at det blir flere som begynner med svineproduksjon og hester.

Alle kommunene i Vest-Agder med unntak av Kristiansand hadde også økning i antall ammekyr.

Det er også blitt flere utegående sau, selv om antall sau går ned totalt. Fjellkommunene, Sirdal og Åseral, har sammen med Kvinesdal og Hægebostad nesten to tredeler av alle sau i fylket.

Usikker på framtida

Når det gjelder framtida, er landbruksdirektør Sødal usikker på utviklinga.

– Landbruket er jo ei næring der det skjer veldig mye i utviklinga av ny teknologi. Men vi får håpe at den positive trenden gjør at landbruket vil opprettholdes i Vest-Agder, sier han.