Færre flyr fra Kjevik

Innenlandstrafikken på Kristiansand lufthavn Kjevik sank fire prosent i fjor, og tallene så langt i år viser samme tendens. Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen tror årsaken kan være en bedre bilvei til Oslo, og et godt buss- og togtilbud

Kristiansand Lufthavn, Kjevik
Foto: Per-Kåre Sandbakk / Nrk