Ser seg nødt til å ta i mot færre flyktninger

Rådmannen i Kristiansand forslår at kommunen skal ta imot 190, og ikke 200 flyktninger til neste år. Grunnen er mindre tilskudd fra staten.

Rådhuset Kristiansand

Rådmannen i Kristiansand har foreslått at kommunen skal bosette færre asylsøkere til neste år.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Jørgen Kristiansen

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) mener det er uheldig at kommunen ser seg nødt til å ta i mot færre flyktninger.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Kristiansand kommune har blitt bedt om å bosette 200 flyktninger neste år. Nå ser de seg derimot nødt til å kutte i antallet til 190.

Ekstrautgift på ni millioner

Den nye regjeringen har nemlig foreslått å redusere refusjonen til kommunene fra 90 til 80 prosent.

For Kristiansand sin del betyr det en årlig ekstrautgift på mellom åtte og ni millioner kroner.

På bakgrunnen av denne merutgiften foreslår rådmannen i Kristiansand Tor Sommerseth å reversere vedtaket om å ta imot 200 flyktninger til kommunen i 2014.

– Uheldig

Det er Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som hvert år anmoder alle kommunen i Norge om å ta imot et bestemt antall flyktninger. Kristiansand var en av svært få kommuner som så ut til å ta i mot det antallet de ble anmodet om.

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) sier til NRK at det er uheldig at kommunen nå ser seg nød til å ta imot færre enn det de er blitt bedt om.

– Vi har sagt at vi skal ta imot 200 flyktninger, men når regjeringen ikke bevilger nok penger er det veldig vanskelig for kommunen å klare å kompensere for dette, sier Kristiansen og viser til en anstrengt kommuneøkonomi.

Ikke et angrep på regjeringen

Varaordføreren avviser derimot at dette er et angrep på den nye regjeringen.

– Nei, det er det ikke, men å ta imot flyktninger og å bosette asylsøkere er en nasjonal dugnad. Vi har sagt ja til å bosette 200 stykker, men når regjeringen kutter i tilskuddet kan de ikke på samme tid forvente at kommunen skal gå inn med midler for å kompensere for dette, sier han.

Politikerne vil nå diskutere saken videre, men varaordføreren tror forslaget fra rådmannen vil gå igjennom.

– Jeg har vondt for å se at vi skal klare å finne ni millioner kroner til å ta i mot disse 10 ekstra enslige mindreårige flyktningene.

Saken skal opp til behandling i formannskapet neste måned.