Færre flyktninger bosettes

Norske kommuner ansatte i hopetall for å kunne ta imot den store flyktningstrømmen i 2015 og 2016.
I år er antall flyktninger kraftig redusert. Det fører til store utfordringer i kommuneøkonomien.