Fædrelandsvennen stabiliserer seg

Fædrelandsvennen mister færre lesere enn andre tilsvarende aviser. Det viser rapporten som ble lagt fram på Mediebedriftenes Landsforbunds årskonferanse i dag.

Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen har i løpet av fjoråret klart å holde på de fleste leserne.

Foto: Terje Sellevold/NRK

Fædrelandsvennen har i motsetning til andre lignende aviser klart å dempe nedgangen i antall lesere det siste året.

Stabiliserer seg

Tallene for de 18 største avisene i landet, viser at Fædrelandsvennen har nest lavest fall i antall lesere. Tilbakegangen viser en nedgang på 1,3 prosent. Bare Adresseavisen har en mindre nedgang. Der er nedgangen på 0,6 prosent.

De siste årene har tendensen vært klar. De fleste avisene har hatt en markant nedgang i opplaget. Det har også vært tilfelle for Fædrelandsvennen.

Selv om lesertallene det siste året har stabilisert seg, hadde avisen en nedgang i selve opplaget. Nedgangen var på 596 aviser. Agderposten hadde en større nedgang. De lokale dagsavisene har en samlet nedgang på 4,7 prosent.

Opplagsvinnerne

Av lokalavisene på Sørlandet er det bare Lillesandsposten og Søgne og Songdalen Budstikke som har hatt en opplagsøkning. Søgne og Songdalen Budstikke er også en av opplagsvinnerne på landsbasis.

Nettoopplag 2013 for MBLs medlemsaviser

Avis

Netto opplag

Løssalg

Abonnement

Tilbake

Fram 

Fædrelandsvennen

34 845

1 450

33 395

    - 596

 

Agder

7 742

242

7 500

    - 182

 

Lindesnes

5 842

124

5 718

    - 257

 

Farsunds Avis

5 437

170

5 267

    - 334

 

Søgne og Songdalen B. 

3 306

152

3 154

 

   234

Vennesla Tidende

2 941

172

2 769

    -   17

 

Agderposten

19 853

710

19 143

    - 955

 

Grimstad Adressetidende

6 092

168

5 924

    - 117

 

Setesdølen

4 553

310

4 243

    -   83

 

Lillesands-Posten

3 696

231

3 465

 

        5

Tvedestrandsposten

3 433

112

3 321

    -   34

 

Aust Agder Blad

3 337

99

3 238

    - 174

 

Av avisene som er tilsluttet Mediebedriftenes Landsforbund, har 140 aviser en tilbakegang mens 23 aviser har en framgang.

Flere leser nettaviser

Som første norske regionavis innførte Fædrelandsvennen betaling for nettutgaven sin 14. mai 2012. I løpet av det siste året har flere aviser fulgt etter.

De siste årene har lesernes lesevaner endret seg mye. Færre leser avisenes papirutgaver, mens flere leser nettutgavene. Det har resultert i nedgang i opplagstallene for de fleste avisene.

Siste nytt fra NRK Sørlandet