Hopp til innhold

Få vil bruke ny barnevernsportal: Skulle bli enklere å varsle

En ny nasjonal barnevernsportal skulle gjøre det enklere å sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet, men få har tatt den i bruk.

Vold og overgrep mot barn

Den nye portalen skal sikre raskere og bedre behandling av meldingene, og dermed også raskere hjelp til de som trenger det.

Foto: Anne Mone Nordahl / Anne Mone Nordahl / NRK

Siden den digitale portalen ble lansert i mai i år, har kun 73 av 356 norske kommuner begynt å bruke den.

Det bekymrer Bufdir-direktør Mari Trommald.

– Nå under koronatiden er det særlig viktig at vi har gode løsninger på å melde bekymringer.

Mari Trommald, Bufdir

Bufdir-direktør Mari Trommald mener portalen vil gjøre det lettere for enkeltpersoner å melde ifra på en mer effektiv måte.

Foto: Tine Poppe

Hun tror koronapandemien kan være årsaken til den lave oppslutningen.

– Da portalen ble lansert i mai, var vi virkelig midt i koronatiden og da tror jeg at dette prosjektet ble nedprioritert.

Oppfordrer til å bruke portalen

Trommald påpeker at mange utsatte barn og unge har det ekstra krevende under pandemien.

– Da er det viktig at vi har gode og enkle løsninger for å levere bekymringsmeldinger til kommunen.

Nå oppfordrer hun alle kommuner til å bruke den digitale portalen.

– Da kan det avdekkes om barn lever under vanskelige forhold.

– Viktig å ikke gå seg vill i jungelen

Erik Sandnes Oksavik

Erik Sandnes Oksavik i Stine Sofies Stiftelse.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Prosjektleder Erik Sandnes Oksavik i Stine Sofies Stiftelse, deler bekymringen til Bufdir.

– Jeg tror det er viktig å se på om alle kommuner kjenner til portalen. Det må kanskje gjøres noe med kunnskapen rundt dette.

Han understreker at det er viktig å sende inn bekymringsmelding – pandemi eller ikke.

– Det er viktig at de som er rundt barnet ikke går seg vill i jungelen når de skal sende inn bekymringsmeldinger. At det er et system som er lett å forstå.

– Kan være utfordrende å tilpasse seg

I Kristiansand kommune tok de i bruk portalen for noen uker siden. Så langt er barnevernet fornøyd med løsningen.

– Det kommer tikkende meldinger inn hver dag, men det er fremdeles mange som bruker gamle rutiner, sier spesialkonsulent Erlend Trengereid i barneverntjenesten i Kristiansand

Han peker på at det kan være utfordrende for offentlige ansatte å tilpasse seg en ny kanal.

– Da må de bytte system for å skrive i denne portalen, så det er en rutineendring som må til.

Nyttig for enkeltpersoner

Portalen er spesielt nyttig for enkeltpersoner som skal sende inn bekymringsmelding, ifølge Trengereid.

– De får god hjelp til å skrive meldingen sin, og vi får inn informasjon som blir mer strukturert. Det gjør at vi av og til slipper å ta kontakt dersom noe var utydelig.

I Arendal har de vurdert å innføre portalen, men foreløpig ikke tatt del i prosjektet.

Det sier barnevernleder i Arendal, Karina Antonsen.

– Vi er godt kjent med portalen og vi vurderte å innføre tilbudet da det ble lansert. Men vi føler den løsningen vi har nå fungerer like bra og har derfor latt være, sier Antonsen.