Få skoler tilbyr skolefrukt

Kristiansand kommer dårligst ut blant storbyene i Norge.

Frukt

I Vest-Agder er få skoler med i skolefruktordningen.

Foto: Colourbox.com

Blant byer med en viss størrelse er Kristiansand den byen i Norge som kommer dårligst ut.

Det sier Tore Angelsen. Han er prosjektleder for skolefruktordrningen, som drives av Opplysningskontoret på frukt og grønt, på vegne av Skoledirektoratet.

Ordningen går ut på at elever i grunnskolen skal få tilbud om å abbonere på en frukt eller en grønnsak hver dag.

I ordningen betaler foreldre 3 kroner per frukt eller grønnsak, mens staten spytter i 1 krone og 50 øre. Hensikten er å få barn og unge til å spise mer frukt og grønt.

Vest-Agder scorer dårligst

Nasjonalt er fire av ti grunnskoler med i ordningen. De siste par årene er oppslutningen gått noe ned.

Aller dårligst er barneskolene i Vest-Agder. Kun én av fem grunnskoler i Kristiansand er med på ordningen.

Angelsen mener det finnes nok av grunner til skolene burde være med i en slik ordning, men henviser først og fremst til den enkelte skole.

I en periode delte Kristiansand kommune ut gratis frukt til barneskolene.

Da tilbudet ble kuttet ble det vanskelig å få det over på en ordning hvor foreldrene måtte punge ut. Den erfaringen deler Angelsen.

– De færreste spiser fem om dagen. Vi håper at skolefruktordningen skal hjelpe oss med å nå dette målet, og å skape gode vaner.

Skolefrukt Bodøsjøen skole

Slike bilder er et sjeldent syn i Vest-Agder. Dette bildet er fra en annen skole.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Oppfordres til å delta

Svein Kvernes jobber hos oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune. Han forteller at skolene oppfordres til å delta, men vil ikke legge press på den enkelte skole.

– Skolefrukt er bra, men vi må ikke glemme at det ligger et ansvar hos skolene i forhold til organisering og logistikk. Derfor ønsker vi ikke å legge noe press på dette.

Godt fornøyd

En av få skoler i Vest-Agder som har tatt oppfordringen på alvor er Oddemarka Skole i Kristiansand.

Her er det miljøarbeider Arnfinn Ramsland som har ansvaret for skolefrukten.

Han er positiv til ordningen.

– Jeg er glad for at skolen vil være med på dette. Det er ingen selvfølge, i og med at man ikke får noe lønn eller godtgjørelse fra det offentlige.