Normal

Få kjøpte varslingsanlegg etter brann

Bare seks nye boenheter har knyttet seg til brannvesenets automatiske varslingsanlegg etter brannen i Posebyen i Kristiansand for tre uker siden.

Dronebilder brann Posebyen

Brann i trehusbebyggelsen i Kristiansand 15. desember.

Foto: Anders Martinsen

Det betyr at 60 av 140 verneverdige boenheter i Posebyen fortsatt ikke er koblet til dette systemet.

Byantikvaren betenkt

Helge Solli

Byantikvar i Kristiansand kommune, Helge Solli.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Byantikvar Helge Solli i Kristiansand er overrasket over at så mange som 40 prosent av huseierne ikke har meldt seg på ordningen med automatisk varsling.

– Jeg regner med at de har en alternativ varsling som de vurderer er god nok, sier Solli.

– Men den synes ikke dere er god nok?

– Systemet med direkte varsling til brannvakta er bedre. Det er beklagelig at så mange velger dette bort. Jeg er ikke fornøyd med den totale dekningen vi har på disse eiendommene. Vi er oppe i 60 prosent nå, og ønsker selvfølgelig at alle skal melde seg på dette anlegget, sier Solli.

– Viktig å sikre hele området

Bjørn Lahn Martens

Bjørn Lahn Martens i Posebyen Vel.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Velforeningen i Posebyen i Kristiansand er også misfornøyd med at ikke flere har automatisk varsling til brannvesenet:

– Det liker vi veldig dårlig, sier Bjørn Martens.

– Vi synes det er viktig å sikre hele området. Det blir litt snevert å bare tenke på sitt eget hus her – hvis det er økonomi som er grunnen til at en ikke melder inn sin egen boenhet, sier Martens.

Brannsjefen overrasket

Jan Røilid, brannsjef, Kristiansand brann- og redningstjeneste

Jan Røilid, brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Foto: Kai Stokkeland / NRK
Posebyen brann

Brannen i Posebyen i desember kunne raskt ha spredd seg til hele kvartalet.

Foto: Kim Nystøl / NRK

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning er overrasket over at ikke flere enn seks boenheter har tegnet brannalarmavtale med brannvesenet etter den siste brannen i desember.

– Det sier vel at vi er litt for opptatt av oss selv og ikke ser behovet for å sikre fellesskapet her.

Brannsjefen ønsker et påbud om automatisk varsling til brannvesenet for å sikre de verneverdige husene i Posebyen.

– Jeg er tydelig på at et pålegg må til dersom vi skal oppnå en mye bedre brannsikring av Posebyen, sier Røilid.

Han får støtte av byantikvar Helge Solli:

– Et påbud kan bli aktuelt, men det må i tilfelle politikerne våre bestemme.

Monterer brannvarsler tilknyttet brannvesenet i hus i Posebyen i Kristiansand

Montering av brannvarsler i hus i Posebyen i Kristiansand.

Foto: Håkon Eliassen / NRK