NRK Meny
Normal

Få føler de har innflytelse på arbeidsplassen

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat opplever at de har reell innflytelse ved omstilling på arbeidsplassen. De vil ha slutt på «liksom-involvering».

Liten høneblund kan gje betre vakt

Flere statsansatte er bekymret over arbeidshverdagen sin.

Foto: , Scanpix

En undersøkelse Fafo har gjort for LO Stat viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vært gjennom en omstilling de siste to årene. Det inkluderer nedbemanning, omorganisering og konkurranseutsetting, skriver Dagsavisen.

Få føler de har innflytelse

Bare en firedel av de tillitsvalgte i LO Stat sier de hadde reell innflytelse over omstillingsprosessen. Bare en av åtte oppgir å ha vært med på å påvirke utfallet.

– Det er en skremmende utvikling og et symptom på at det går i feil retning, sier LO Stat-leder Egil André Aas. Han ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ta tak i temaet.

– Festtalene må bli mer enn bare prat. Jeg forventer at han tar tak i denne «liksom-involveringen».

Sanner svarer ved å vise til departementets medarbeiderundersøkelser. De viser at de ansatte er godt fornøyde med å jobbe i staten.

– Undersøkelsen viser at de ansatte opplever å ha innflytelse over arbeidsoppgavene og handlingsrom til å løse dem. Samtidig må vi hele tida jobbe med å forbedre oss, også når det gjelder samarbeid og gjennomføring av omstillingsprosesser, skriver statsråden i en e-post til avisen.

Får bekymringsmeldinger hver da

I LO Agder får de daglig henvendelser som omhandler at medlemmer er usikre og bekymret over arbeidssituasjonen sin.

Distriktssekretær, Agnes Norgaardi, sier at de har noen råd de gir til usikre medlemmer.

– Rådet er at du undersøker mulighetene dine og tar kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen. Når det er omorganiseringer skapes det usikkerhet. Folk begynner og tro og tenke ting. Jeg oppfordrer derfor alltid til å være «på».