Få DAB-klager

Norsk kommunikasjonsmyndighet, NKOM, i Lillesand har fått få klager i forbindelse med innføringen av DAB-radio. Normalt får de mange klager om forstyrrelser når et nytt bånd tas i bruk i Norge. Men det har til nå ikke vært tilfellet, sier Per Eirik Heimdal.

Norsk kommunikasjonsmyndighet, NKOM, i Lillesand har fått få klager i forbindelse med innføringen av DAB-radio. Normalt får de klager om forstyrrelser når et nytt bånd tas i bruk i Norge. Men det har til nå ikke vært tilfellet, sier Per Eirik Heimdal.