NRK Meny
Normal

Få bruker flybussen til Kjevik

Få bruker kollektivtransport når de skal reise med fly fra Kristiansand lufthavn Kjevik. Flybusstilbudet til og fra Kjevik er blant det dårligste i landet.

Få bruker kollektivtransport når de skal reise med fly fra Kristiansand lufthavn Kjevik. Flybusstilbudet til og fra flyplassen er blant det dårligste i landet.

Biler på Kjevik

Mange velger å bruke bilen til Kjevik når de skal reise.

Foto: Frans Kjetså / NRK
Thomas Langeland

Lufthavnsjef Thomas Langeland vil gjerne ha et bedre flybusstilbud.

Foto: Frans Kjetså / NRK
Kristiansand lufthavn Kjevik

Det er ikke tett med busser utenfor terminalbygget.

Foto: Frans Kjetså / NRK
Harald Halvorsen

Bussjåfør Harald Halvorsen sier det ikke er lønnsomt å kjøre tomme busser til og fra Kjevik.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Mange bruker bilen til Kristiansand lufthavn Kjevik når de skal ut å reise eller for å hente eller bringe passasjerer til eller fra flyplassen.

For flybussen betyr det mange tomme seter.

– Slik vi ser det så er det en liten flyplass og det er lite å gjøre. Det er ikke stort vi kan gjøre med det. Vi vil gjerne sette opp flere avganger, men når folk ikke bruker oss, så kan vi ikke kjøre med tomme busser hele dagen.

Det sier bussjåfør i selskapet Haga Buss, Harald Halvorsen, som kjører flybussen mellom Kristiansand og Kjevik.

Få bruker bussen

Passasjerer på Kjevik er blant de dårligste i landet til å bruke kollektivtransport.

Det viser en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Avinor.

Gardermoen ligger på topp når det gjelder bruk av flybuss, men på Kjevik er det kun en av ti passasjerer som bruker kollektivtilbudet.

– Det er flere årsaker til de lave tallene, men mest fremtredende er at flybusstilbudet ikke er tilpasset det behovet som passasjerene har, spesielt til og fra Arendal.

Det sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK.

Vil ha et bedre tilbud

I dag er det en flybussrute mellom Arendal og flyplassen og i Vest-Agder er det kun en rute mellom Kristiansand sentrum og flyplassen.

Busselskapet Haga Buss kunne gjerne ønske seg flybussruter også til andre sørlandsbyer.

– Vi kunne godt ha tenkt oss flere ruter til Kjevik fra andre byer, men det er konsesjonsordninger som gjør at vi ikke kan kjøre hvor vi vil og gå inn på markedene til andre busselskaper, sier bussjåfør Harald Halvorsen.

Stadig flere reiser med fly og parkeringsarealer kan bli mangelvare på Kjevik dersom stadig flere velger bil til flyplassen.

Derfor arbeider flyplassledelsen for et bedre kollektivtilbud.

– Vi får et større press på parkeringsplasser og derfor er det viktig for oss å få flere over på kollektivtransport. Samtidig som det er en miljømessig gevinst i det, sier Langeland.