Helikopterstøy i helger og seine kvelder

Folk i vestre deler av Aust-Agder har den siste tida opplevd uvanlig mye helikopterstøy. En del av flygningene har foregått i lav høyde, og det har skjedd både på helligdager og seint på kveldene.

Helikopter, NOR AVIATION

Nor Aviation flyr både i helger og på kveldene med sine helikopterelever

Foto: NOR AVIATION

Det er selskapet Nor Aviation med base på Kjevik som står for mange av flygningene, som blant annet innbyggere i Grimstad-området har lagt merke til, og som flere har kommentert på sine Facebook-sider.

Flyr lavt

NRK har snakket med folk i området som forteller at enkelte flyginger skal ha foregått i forholdsvis lav høyde som skal ha gitt ristninger i huset.

Basesjef for selskapet på Kjevik, Ronnie Natvig, forteller at de har hatt stor aktivitet på Sørlandet den siste tida.

I tillegg til vanlige oppdrag, åpnet selskapet helikopterskole 1.mai, som nå øker antallet flygninger.

– Mange av våre elever arbeider i ukene, og ønsker å tå sine flytimer i helgene. Da blir det helikopterlyd også på søndager og utover kveldene, sier Natvig.

Selskapet har anskaffet seg et eget Robinson 44 helikopter som nå brukes til elevene, og i perioder brukes det også et annet helikopter til formålet.

– Vi står ganske fritt til å fly hvor og når vi vil, forteller basesjefen, men presiserer at de selvsagt følger alle regler som gjelder for slike flygninger, og at de prøver å ta hensyn, spesielt i tettbygde strøk

Ronnie Natvig

Basesjef for helikopterselskapet Nor Aviation på Kjevik, Ronnie Natvig sier de står ganske fritt til å fly når og hvor de vil.

Foto: Nor Aviation

– Må ta hensyn

Jan Bengtson, seksonsleder i Luftfartstilsynet.

Jan Bengtson, seksjonsleder i Luftfartstilsynet, sier det skal tas hensyn over tettbygde strøk.

Foto: Luftfartstilsynet

Det er Luftfartstilsynet som skal påse at helikoptertrafikken går etter boka, og seksjonsleder der, Jan Bengtson, bekrefter at helikopterselskapene står relativt fritt til å drive sin virksomhet, men legger til at det skal tas spesielle hensyn, særlig over tettbygde strøk.

– Det er en grense på 300 meters høyde for slike flygninger, og virksomheten skal ikke være til nevneverdig ulempe for innbyggerne i området.

Bengtson ønsker ikke å kommentere de konkrete flygningene på Sørlandet den siste tiden, men sier tilsynet ikke har fått konkrete klager som følge av dette.

I tillegg til skoleflyginger, har Nor Avation den siste tida gjort mange flygninger i forbindelse med etableringen av det nye nødnettet.

– Dette kan forklare en del av de lave flygningene, sier Ronnie Natvig. Dette arbeidet er snart ferdig, og da vil i hvertfall det bedre seg, tror han.