NRK Meny
Normal

Evje og Hornnes

Evje og Hornnes er tradisjonelt Arbeiderparti-land, men nå er det KrFs Bjørn Ropstad som er ordfører. Overlever Bjørn Ropstad ordførervalget?

Evje og Hornnes er en av kommunene på Agder som i år skal gjennomføre direkte ordførervalg.

Åtte partier stiller liste ved valget, men bare fem har ordførerkandidat:

  • Dreng Homme (Ap)
  • Colin A. Morgan (FrP)
  • Bjørn Ropstad (KrF)
  • Nils Gjermund Østerhus (Sp)
  • Odd Helge Liestøl (Tverrpolitisk Bygdeliste)

Valget er helt åpent, men Bjørn Ropstad (KrF) og Dreng Homme (Ap) er nok favoritter. Som sittende ordfører har Ropstad hatt god anledning til å bli kjent for velgerne. Homme har fordelen av å representere det klart største partiet, Ap.

SV uten liste

Når det gjelder det ordinære valget, er det verd å merke seg at SV ikke klarte å stille liste denne gang, til tross for at partiet gjorde et godt valg for fire år siden.

Spennende blir det å se hvor stor oppslutning nyskapningen Tverrpolitisk Bygdeliste med Odd Helge Liestøl får. Legevaktsamarbeidet med Kristiansand, som nå gjelder utenfor vanlig kontortid, var saken som fødte bygdelista.

Saker i valgkampen

Bygdelista vil naturligvis prøve å sette legevaktsamarbeidet med Kristiansand på dagsorden. Bygdelista vil reversere dette samarbeidet, som er kommet i stand fordi det er vanskelig å skaffe nok leger til legevakter i mindre områder.

Evje og Hornnes har vært omstillingskommune etter at kommunen tapte mange arbeidsplasser i Forsvaret. Nå er snart denne femårsperioden slutt, og politikerne må diskutere hvordan næringsarbeidet skal gjøres i fortsettelsen. Hvor mye skal løses lokalt og hvor mye skal organiseres sammen med andre kommuner i Setesdal?

Innbyggertallet

Næringslivet i Evje og Hornnes går godt, men kommunen klarer likevel ikke å øke innbyggertallet. Hvordan man skal lykkes med denne målsettingen, blir ventelig et tema i valgkampen.

Likeledes blir det diskusjon om utbyggingen av Fennefossen. Meningene er delte, også innad i partiene, om Agder Energis ønske om å bygge et kraftverk.