Evje blir i Setesdal

Evje og Hornnes kommune fortsetter i Setesdal regionråd. Jan Kristensen (H) ville avslutt samarbeidet, men fikk ikke flertall i kommunestyret. Det har vært en langvarig strid om næringsarbeidet i dalen. Ordføreren i Valle ba Evje og Hornnes gå ut av regionrådet.

Jan Kristensen
Foto: Svein Sundsdal / NRK