EU kritiserer boplikten

Det er jubel på Ågerøya i Lillesand over EU-kritikk av boplikten, men myndighetene vet ennå ikke om norske lover må forandres.

Ågerøya i Lillesand
Foto: Odd Rømteland / NRK

EU-domstolen har avsagt en dom som kan rokke ved den norske boplikten.

Dommen gjelder en tysker som kjøpte landbrukseiendommer i Danmark, og EU-domstolen slår fast at boplikten han ble pålagt er i strid med prinsippet om fri bevegelse av kapital i EØS-området.

Dommen kritisierer også den norske boplikten.

 

Investor Ola Mæle, som har feriebolig på Ågerøya i Lillesand, har allerede engasjert jurister for å se på hva denne dommen betyr.

Og Paul Werring, som er fastboende på Ågerøya og sterk motstander av boplikten der, tar allerede denne dommen som en seier for sitt syn.