Etterlyser ressurser for å hjelpe unge som sliter

Årlige tall fra Ungdata viser at mange har det vanskelig i ungdomsårene. Arendal helsestasjon klarer ikke å dekke behovet for hjelp.

Nesten halvparten av unge jenter i Aust-Agder er misfornøyde med hvordan de ser ut, og mange sliter med dårlig psykisk helse. Nestlederen i Arbeiderpartiet vil nå ha psykisk helse inn i skolepensumet.

Krav om å være perfekt på alle områder, gjør at mange unge jenter sliter med selvbildet. Tall fra Ungdata 2016, viser at nesten halvparten av unge jenter i Aust-Agder, er misfornøyde med hvordan de ser ut. Mange har også dårlig psykisk helse.

– De fleste bruker sosiale medier og da er det lett å sammenlikne seg med andre. Jeg kjenner meg igjen, men har heldigvis vokst litt fra det nå, sier elev ved Arendal videregående skole, Else Marie Rener-Larsen.

Else Marie Rener-Larsen

Else Marie Rener-Larsen har inntrykk av at det er mange som sammenlikner seg med andre, og at de derfor ikke føler seg bra nok.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

At det er mange unge som sliter, bekreftes av ansatte ved helsestasjonen i Arendal, som mener de ikke har nok ressurser til å dekke barn og unges behov for hjelp.

– Helsesøstrene avdekker mange ting som de gjerne skulle hatt mer tid til å jobbe med, sier avdelingsleder ved Arendal helsestasjon, Aslaug Hustadnes.

– Vi trenger flere helsesøstre

Fredag fikk helsestasjonen besøk av nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, som var i Arendal i forbindelse med Arendalsuka. Tajik kom med budskap om at hun ønsker å styrke helsesøstertjenesten.

– Når man sliter er det viktig å ha noen å snakke med, og her spiller helsesøstrene en viktig rolle. Derfor trenger vi flere helsesøstre, sier hun.

Tajik vil øremerke midler til dette formålet. Om det ikke blir gjort, er hun redd for at bevilgede penger til kommunene, forsvinner til andre ting.

Hadia Tajik

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, vil ha flere helsesøstre.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Psykisk helse på timeplanen

Tajik vil også ha psykisk helse inn i timeplanen i skolen.

Det er elevene Anna Elise Salmi Austvik og Susanne Håland ved Tvedestrand videregående skole, positive til.

– Jeg tror det er veldig bra å lære mer om psykisk helse og hvordan man bedre kan takle ting. Da blir det også lettere å snakke med helsesøster, om du får tid til å snakke med henne da, sier Austvik.

Tall fra Ungdata viser også at over tretti prosent av jentene i Aust-Agder har forsøkt å skade seg selv, og det er flere jenter enn gutter som dropper ut av skolen.

Anna Elise Salmi Austvik og Susanne Håland

Anna Elise Salmi Austvik og Susanne Håland vil gjerne ha psykisk helse på timeplanen.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK