– Kristiansand opplyser for dårlig om strålingsfare

Kristiansand kommune informerer innbyggerne for dårlig om radongass, mener Huseiernes Landsforbund. Kommunen fikk laget et radonkart i 2009, men det er knapt brukt.

Espen Solum

Espen Solum i Huseiernes Landsforbund anklager Kristiansand kommune for ansvarsfraskrivelse, og for å ikke ta radongassfaren i Kristiansand seriøst nok.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Kristiansand kommune gjør dette til en barnelek, og det er gjemsel. De må få hendene opp av bukselommene, sier distriktsleder i Huseiernes Landsforbund Espen Solum.

Han henvendte seg 2. januar i år til miljøvernsjef i Kristiansand kommune Øystein Holvik, fordi han ønsket et kart som opplyser om radonforekomster i Kristiansand.

Hadde kart likevel

– Vi har forhørt oss med Statens strålevern og fått beskjed om at vi ikke trenger å lage noe kart over radonforekomster, sier Are Vegusdal i kommunens avdeling miljørettet helsevern.

Etter at NRK Sørlandet begynte å jobbe med saken, viser det seg imidlertid at kommunen allerede har et slikt kart som Solum etterlyste.

Kartet ble laget i 2009, men har vært lite brukt.

– Forbrukere må snart bli oppfattet som forbrukere, og ikke bare skattebetalere, tordner Solum og sier seg mildt sagt overrasket over at ingen i kommunen kunne fortelle ham om kartet før NRK tok tak i saken:

– De må få lagt ut det kartet på nettsiden sin fortest mulig. Oppdater de ansatte og gå ut med bred informasjon til innbyggerne. De har betalt for det.

Ligger gjemt på nett

Radonkartet ligger allerede på nett, men for å finne det må man klikke seg inn på politisk agenda, og så lete seg fram til sak nummer 37 i 2009.

Fungerende kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier kartet har vært lite brukt, fordi det ikke sier stort.

Radonmåler.

En radonmåler med sporfilm kan avsløre om et hus har helseskadelig radongass.

Foto: NRK

– Nei, for på kartet ser det ut som om byen har fått meslinger, sier Haarr.

Kartet er basert på 171 radonmålinger, men gir ellers lite nyttig informasjon ifølge Haarr:

– Det viser at det er radon over alt. Skal man bruke kartet til noe, så er det til å kunne si at i Kristiansand er det som de fleste andre steder i Norge.

– Folk må få vite

Uansett kvalitet på det snart fem år gamle kartet, bør folk få vite hva som finnes av radon i grunnen, mener Solum.

– Radon kan gi kreft, det vet vi. Da synes jeg denne ansvarsfraskrivelsen blir alvorlig, sier Solum.

Han sier videre at når folk henvender seg til kommunen for å få vite mer om radon, blir de henvist til Huseiernes Landsforbund.

Dette har ikke Vegusdal hørt noe om

Radon (Illustrasjon)

Kristiansand kommune sier at hver enkelt person har ansvar for måle radon i sin bolig.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Jeg er ikke kjent med dette, jeg har selv guidet flere kristiansandere gjennom sidene til Statens strålevern for å hjelpe dem, sier Vegusdal.

Vanskelig nettside

– Nettsiden er vanskelig å finne frem på og har flere år gammel informasjon fra kommunelegen, det er langt fra godt nok, sier Solum. Han mener kommunen kun ønsker å oppfylle minimumskravene i radonsaken.

Også Vegusdal i kommunen er enig i at nettsiden er for vanskelig.

– Her kunne vi vært bedre. Det er ganske vanskelig å komme seg inn på radonsidene, sier han samtidig som han finner frem siden på datamaskinen sin.

– Jeg får nok ikke gjort så mye med oppsettet på siden, men jeg er enig i at dette er viktig og jeg skal prøve å få kommunen til å fronte dette på nettsiden sin blant nyhetene, sier Vegusdal.

Ny radonlov

En ny lov som trådte i kraft fra 1. januar 2014 sier at alle som leier ut boligen sin må måle radonnivået og sørge for å få senket strålingen dersom verdiene er høyere enn anbefalt nivå.

Om man ikke gjør dette kan det føre til anmeldelse og bøter.

– Det er ikke ulovlig å bo med radon i boligen, men om du leier ut boligen er det viktig å sjekke radonnivået, sier Vegusdal.

Solum henviser til Statens Stråleverns nettsider hvor det står følgende:

«Alle kommuner har plikt til å ha oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (folkehelseloven §5).»

Siste nytt fra NRK Sørlandet